Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Γιάννης Οικονόμου: Προς αποφυγή δημιουργίας στρεβλών εντυπώσεων σχετικά με τα οικονομικά της ΟΣΥ

Η εταιρεία ΟΣΥ αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σημαντικά οικονομικά προβλήματα...

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα μας, η τεράστια μείωση στην κρατική επιχορήγηση και η κατάσταση του στόλου που απαιτεί αυξημένες δαπάνες σε ανταλλακτικά και συντήρηση, είναι οι βασικές αιτίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.

Επιπλέον τον φετινό Ιούλιο η απόφαση για δωρεάν μετακίνηση έχει οδηγήσει σε μια απώλεια εσόδων μέχρι στιγμής της τάξεως των 6 -7 εκ ευρώ, γεγονός που για το μήνα αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Την πραγματικότητα αυτή δεν επιχειρήσαμε ούτε να την κρύψουμε ούτε να την ωραιοποιήσουμε. Αντίθετα την αναδείξαμε, την τελευταία 2ετία, με παρεμβάσεις σε όλες τις αρμόδιες θεσμικές αρχές και ταυτόχρονα με την συνεργασία των υπηρεσιών και των εργαζομένων προσπαθήσαμε- και σε πολλές περιπτώσεις πετύχαμε (καύσιμα- ασφάλιστρα) να μειώσουμε τις δαπάνες και να αυξήσουμε τα έσοδα από το συγκοινωνιακό έργο.

Έτσι ενώ το 2014 ο στόχος που μας είχε τεθεί από το ΓΛΚ ήταν το έλλειμμα μας να μην ξεπεράσει τα 27 εκ, περιορίσαμε το έλλειμμα στα 15 εκ ευρώ, παρά το γεγονός ότι η κρατική επιχορήγηση στην εταιρεία για το 2014 ήταν κατά 66 εκ ευρώ μικρότερη σε σχέση με το 2013 (το 2013 είχαμε λάβει τακτική επιχορήγηση 143 εκ ευρώ και έκτακτη επιχορήγηση για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 23 εκ, ενώ το 2014 τακτική επιχορήγηση 100 εκ ευρώ)

Προκειμένου να μην δημιουργούνται παρανοήσεις, σε παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την ταμειολογική κατάσταση που περιλαμβάνει πραγματικά κονδύλια κι όχι λογιστικά/τεκμαρτά που δεν δημιουργούν ταμειακές ροές.

Σημειώνω ότι οι προϋπολογισμοί και οι απολογισμοί συντάσσονται σύμφωνα με την ταμειολογική κατάσταση η οποία περιλαμβάνει πραγματικά μεγέθη και σύμφωνα με αυτή ελεγχόμαστε από το ΓΛΚ

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη:

2013
Τακτική κρατική επιχορήγηση: 143.217.202
Έσοδα από συγκοινωνιακό έργο: 109.085.206
Αποτέλεσμα χρήσης: 41.943.223

2014
Τακτική κρατική επιχορήγηση: Στόχος: 100.290.00, Απολογισμός:100.290.000

Έσοδα από συγκοινωνιακό έργο: Στόχος:112.160.000, Απολογισμός:117.041.597

Αποτελέσματα χρήσης: Στόχος:-27.118.000, Απολογισμός:-15.217.521

2015
Τακτική κρατική επιχορήγηση: Προϋπολογισμός: 86.595.507
Εκτέλεση 5μήνου: 2015: 35.833.333

Έσοδα από συγκοινωνιακό έργο: Προϋπολογισμός: 121.065.000,
Εκτέλεση 5μήνου: 2015: 45.147.663*

Αποτελέσματα χρήσης: Προϋπολογισμός: -26.598.000
Εκτέλεση 5μήνου: 2015:-5.639.412

*στα έσοδα από το συγκοινωνιακό έργο του πρώτου 5μήνου δεν μας έχουν αποδοθεί ακόμη οφειλές από υπουργεία που επιδοτούν την μετακίνηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. 

ΠΗΓΗ: Etheldrivers


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου