Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

«Ψαλίδι» στα εκτός έδρας

Οι παροχές για την προάσπιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας θα χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος και όχι σε χρήμα
Σφοδρές αντιδράσεις στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών, που αναγκάζονται να μετακινούνται λόγω της φύσης της δουλειάς τους, προκαλεί το σχέδιο νόμου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τις «δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».

Το σχέδιο νόμου, το οποίο μέχρι το μεσημέρι βρισκόταν σε διαβούλευση, φέρνει σημαντικές αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξόδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις μετακίνησης των υπαλλήλων από την έδρα όπου υπηρετούν.

Πρόκειται για τις δαπάνες μετακίνησης, τα έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης, την ημερήσια αποζημίωση κλπ.

Παράλληλα, προβλέπονται δραστικές περικοπές και καταργήσεις στις μη μισθολογικές παροχές, όπως αυτές που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, προγράμματα περίθαλψης, μειωμένα εισιτήρια σε μέσα μεταφοράς και δωρεάν κάρτες διαδρομών.

Οι αντιδράσεις εστιάζονται κυρίως στην ημερήσια αποζημίωση, η οποία ορίζεται σε 40 ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή τον βαθμό του μετακινούμενου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ενώ παύουν να ισχύουν με βάση το σχέδιο νόμου οποιαδήποτε άλλα ποσά υψηλότερα από το προαναφερθέν, από όπου και αν προβλέπονται.

Η ημερήσια αποζημίωση είναι ολόκληρη όταν:

● Καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης.
● Οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθηκών, να διανυκτερεύσουν ή σε πλοίο ή σε τρένο.
● Διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο ή σε φιλικό σπίτι.
● Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

Η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το ήμισυ (20 ευρώ) σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή και όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ή μεγαλύτερη από 120 χλμ., όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί.

Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν παρέχεται πλήρης διατροφή.
Με το ισχύον καθεστώς

Σήμερα, με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς προβλέπεται ότι ημερήσια αποζημίωση ίση με το ποσό των 9,78 ευρώ δικαιούνται οι μετακινούμενοι σε απόσταση άνω των 40 χιλιομέτρων ή άνω των 10 ναυτικών μιλίων και επιστρέφοντες αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και οι μετακινούμενοι από νησί σε νησί σε απόσταση άνω των 5 ναυτικών μιλίων.

Το νομοσχέδιο ορίζει ακόμη ότι έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται όταν:

● Η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από 160 χλμ. εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χλμ. όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο.

● Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.

● Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι. Στην κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Στην κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 20% κατά την υψηλή περίοδο και μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

● Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Με ιδιόκτητα Ι.Χ.

Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι παροχές για την προάσπιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας θα χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος και όχι σε χρήμα και ότι οι παροχές που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων, μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν κάρτες διαδρομών καταργούνται και οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει πλέον να καλύπτονται αποκλειστικά από ίδια συμμετοχή των εργαζομένων. 

ΠΗΓΗ: efsyn.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου