Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

Διακοπές κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

Λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης οριζόντιας σήμανσης στο δευτερεύον οδικό δίκτυο (στο ύψος της χ/θ 35+240 της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, σε μέγιστο πλάτος 3,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στις 14, 15 και 20-5-1015, κατά τις ώρες 22.30΄ έως 05.30΄ της επομένης, ως εξής:

Α΄ ΦΑΣΗ:
Στη Λ. Τυρταίου, στο τμήμα της 220μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πολυδένδρι.

Β΄ΦΑΣΗ:
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Τυρταίου και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Γ΄ ΦΑΣΗ: 
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο τμήμα της 120μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Δ΄ ΦΑΣΗ: 
Στην Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πολυδένδρι.

Ε΄ ΦΑΣΗ: 
Στην Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου, στο τμήμα της 120μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

ΣΤ΄ ΦΑΣΗ:
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, από το ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Οίου-Αμφιαρείου και για μέγιστο μήκος 140μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Ζ΄ ΦΑΣΗ:
Στην Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο τμήμα της 140μ. πριν και μέχρι τη συμβολή της με την Λ. Τυρταίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η΄ ΦΑΣΗ: 
Στη Λ. Τυρταίου, από το ύψος της συμβολής της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης και για μέγιστο μήκος 120μ., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αφίδνες.

Κατά τις ανωτέρω διακοπές, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου