Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ξεκινά η εγκατάσταση Τηλεματικής στα Αστικά Λεωφορεία Ιωαννίνων

Υπογράφηκε επίσημα στις 20 Μαρτίου 2015 η σύμβαση για την εγκατάσταση Τηλεματικής στο Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα το έργο με τίτλο "τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού" αναμένεται να ολοκληρωθεί σε μόλις 8 οκτώ μήνες και λίγο πριν την λήξη της φετινής χρονιάς το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος διαχείρισης των οχημάτων του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς επίσης και των απαραίτητων υποδομών για την εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού σε σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων με χρήση έξυπνων καρτών.

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δρομολογίων, ο προγραμματισμός και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η δυναμική πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, μέσω διαδραστικών συστημάτων (web, smart phones), σχετικά με τα δρομολόγια τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορίες.

Ανάδοχος του έργου είναι η Ένωση Εταιρειών OΤΕ – Link Technologies – Ericsson Hellas με το κόστος να ανέρχεται σε 1.100.964 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ). Αρνητική εντύπωση κάνει το γεγονός πως υπήρξε μόνο μία προσφορά κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής περιόδου.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕ" ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το τηλεματικό σύστημα για το αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. θα παρέχει στο επιβατικό κοινό ένα σύνολο από αναβαθμισμένες υπηρεσίες προκειμένου τα συγκεκριμένα μέσα μεταφοράς να γίνουν πιο προσφιλή, αποτελώντας παράλληλα ένα σύγχρονο μέσο σε σχέση με τα εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

Επιπλέον, θα έχει σταθερή και διαχρονική αξία καλύπτοντας πάγιες ανάγκες των πολιτών ειδικά σε θέματα πληροφόρησης εντός και εκτός του οχήματος (μέσω ειδικών πινακίδων και «έξυπνων στάσεων», όπως για παράδειγμα τα δρομολόγια και η συχνότητα αυτών, καθώς και σε τομείς όπως η προμήθεια και η ακύρωση του εισιτηρίου μέσω των αυτόματων πωλητών που θα υπάρχουν εγκατεστημένα σε κεντρικά σημεία της κάθε πόλης και των ακυρωτικών συστημάτων εντός των οχημάτων.

Επιπλέον, το σύστημα αυτό σκοπεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας του μέσου και των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα προκύψουν,βοηθώντας το επιβατικό κοινό να προγραμματίζει ευκολότερα το χρόνο του ενισχύοντας παράλληλα την προτίμησή του.

Πρόσθετα οφέλη που θα αποκομίσουν τόσο οι πολίτες όσο και οι εργαζόμενοι στο Αστικό ΚΤΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ αλλά και η διοίκηση είναι να επιτυγχάνεται μέσω των εγκατεστημένων εφαρμογών και της συλλογής των ποικίλων δεδομένων (από τα οχήματα, τις στάσεις και τους αυτόματος πωλητές) καλύτερη διαχείριση του στόλου των λεωφορείων και του ανθρώπινου δυναμικού ειδικά όταν προβλέπεται αυξημένη ζήτηση ή προβλήματα που μπορεί να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (όπως καιρικές συνθήκες όπου μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη συχνότητα δρομολογίων, φθορές και αντικατάσταση λεωφορείων, κλπ).0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER