Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Παρέμβαση προαναγγέλλει η Κομισιόν για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Παρέμβαση προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από ερώτηση του Νότη Μαριά.

Αυτό προκύπτει από την απάντηση της Επίτροπου κ. Cretu, αρμόδιας για την περιφερειακή πολιτική, σε σχετική ερώτηση που υπέβαλε στις 19/02/2015 ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών και Επικεφαλής του Πολιτικού Κινήματος Aντιμνημονιακοί Πολίτες, Καθηγητής Νότης Μαριάς. 

Συγκεκριμένα ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής ζητούσε την διερεύνηση των λόγων καθυστέρησης κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και το συνακόλουθο καταλογισμό ευθυνών στους υπευθύνους. 

Παράλληλα ο Νότης Μαριάς καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα για την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου που χρηματοδοτείται κυρίως από κονδύλια της Ε.Ε. 

Στην Απάντησή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού επισημαίνει ότι είναι ενήμερη για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου συμπληρώνει ότι έχει θέσει ήδη το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο συναντήσεων με τις ελληνικές αρχές. 

Στη συνέχεια η κ. Cretu επισημαίνει με νόημα ότι η Επιτροπή όχι μόνο έχει διατυπώσει σχετικές συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές για την επίσπευση του έργου αλλά και ότι παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών. 

Μάλιστα από την Απάντηση της η κ. Cretu προκύπτει ότι η Επιτροπή έχει λάβει γνώση ότι για τις τεράστιες καθυστερήσεις έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα του Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, όπως άλλωστε αναφέρεται στην ως άνω Ερώτηση του Νότη Μαριά, για να καταλήξει με νόημα «ότι με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με βάση τα πορίσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα και θα λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα». 

Η Ερώτηση του Νότη Μαριά έχει ως εξής: 
«Τον Σεπτέμβριο 2003 αποφασίστηκε η κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης ως δημόσιο έργο με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 7.4.2006 υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο κοινοπραξία και στα τέλη Ιουνίου 2006 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου. 

Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με άλλη ανάδοχο εταιρεία, έργο που έχει ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. — Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» και δανειοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

Επισημαίνεται ότι για τη χρηματοδότηση της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης έχουν επίσης εξασφαλιστεί 550 εκ. ευρώ από την ΕΤΕπ, ως εγκεκριμένο δάνειο με ευνοϊκούς όρους και 250 εκ. ευρώ από το Γ' ΚΠΣ. Πλην όμως, αν και έχει παρέλθει το 90% του χρόνου υλοποίησης του έργου εντούτοις παρουσιάζονται τεράστιες καθυστερήσεις καθώς έχει κατασκευαστεί μόνο το 23% του έργου με αποτέλεσμα να ξεκινήσει και σχετική έρευνα εκ μέρους του Εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης. 

Ερωτάται η Επιτροπή: 
  • Έχει διερευνήσει τα αίτια καθυστέρησης κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και αν ναι έχει καταλογίσει τις συνακόλουθες ευθύνες στους υπευθύνους; 
  • Τι μέτρα πρόκειται να λάβει για την επιτάχυνση της κατασκευής του έργου που κυρίως χρηματοδοτείται από κονδύλια της ΕΕ;». 
Η Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ως εξής: 
«Απάντηση της κ. Cretu εξ ονόματος της Επιτροπής (17.4.2015). 
  1. Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και έχει θέσει το εν λόγω ζήτημα στο πλαίσιο συναντήσεων με τις ελληνικές αρχές. Η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 
  2. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει συστάσεις προς τις εθνικές αρχές σχετικά με την επίσπευση της υλοποίησης του έργου και παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών. Με βάση τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές και με βάση τα πορίσματα της έρευνας που διενεργήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα και θα λάβει τα πλέον κατάλληλα μέτρα».

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου