Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015

ΟΑΣΘ: Προσωρινές Τροποποιήσεις Γραμμών

Λόγω έκτακτων και επειγουσών εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος στην είσοδο του Ν.Σ. Σταθμού, επιβάλλεται ο αποκλεισμός της εισόδου των λεωφορείων όλων των γραμμών οι οποίες διέρχονται ή κάνουν τέρμα στο Ν.Σ. Σταθμό, από την οδό Αγίων Πάντων, από:12/03/2015 έως:16/3/2015, ώρα: 05:00΄ 

Συγκεκριμένα, θα υπάρξει: 
Αποκλεισμός της κίνησης οχημάτων στη βόρεια παράπλευρη της οδού Αγίων Πάντων, πριν την είσοδο του Ν.Σ. Σταθμού. 

Αποκλεισμός της κίνησης οχημάτων στην ανατολική παράπλευρη της οδού Αγίων Πάντων, πριν την είσοδο του Ν.Σ. Σταθμού. 

Αμφιδρόμηση της εξόδου του Ν.Σ. Σταθμού και μετατροπή της σε είσοδο - έξοδο του Ν.Σ. Σταθμού, μόνο για τα κανονικά λεωφορεία του Ο.Α.Σ.Θ. και τα οχήματα τροφοδοσίας των καταστημάτων του Ν.Σ. Σταθμού και για το εν λόγω χρονικό διάστημα, με σύγχρονη άρση της απαγόρευσης της δεξιάς στροφής για την αμφιδρομημένη πλέον έξοδο, μόνο για τα ως άνω οχήματα. 

Η κίνηση των λεωφορείων προς Ν.Σ. Σταθμό που έρχονται από ανατολικά θα γίνεται μέσω των οδών Μοναστηρίου, δεξιά Αγίων Πάντων, Μαργαροπούλου, Μιχ. Καλού και αριστερά Μοναστηρίου.
Η κίνηση των λεωφορείων προς Ν.Σ. Σταθμό που έρχονται από δυτικά θα γίνεται μέσω των οδών Μοναστηρίου, αριστερά Αγίων Πάντων, Μαργαροπούλου, Μιχ. Καλού και δεξιά Μοναστηρίου.

Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών των αρθρωτών λεωφορείων των γραμμών Νο 2, Νο 3, Νο 8, Νο 10, Νο 14, Νο 19, Νο 52 και Νο 78 στο Ν.Σ. Σταθμό θα γίνεται στην εσοχή της σημερινής ρεμίζας της γραμμής Νο 51 επί της οδού Μοναστηρίου.

Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών των κανονικών λεωφορείων των γραμμών Νο 11, Νο 17, Νο 23, Νο 37, Νο 51, Νο 54, Νο 56 και Νο 64 θα γίνεται εντός του Ν.Σ. Σταθμού.

Η επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών των λεωφορείων της γραμμής Νο 8 προς ανατολικά  θα γίνεται στη στάση της γραμμής Νο 78 επί της οδού Μοναστηρίου, έναντι του Ν.Σ. Σταθμού.

Επίσης θα ισχύουν για την εξυπηρέτηση των επιβατών των γραμμών Νο 2, Νο3, Νο 10 και Νο 14, η στάση επί της οδού Αγίων Πάντων, στην εκκλησία των Αγίων Πάντων και η προσωρινή στάση Ζωγράφου επί της οδού Μοναστηρίου της γραμμής Νο 21, σε αντικατάσταση της στάσης Ζωγράφου, η οποία δεν είναι δυνατό να εκτελείται από τις ως άνω γραμμές.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER