Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015

Έλαβε (και με τη βούλα) άδεια για υδατοδρόμιο το λιμάνι Κέρκυρας

Είναι και επίσημο. Δημοσιεύτηκε, πριν από λίγες ημέρες σε ΦΕΚ, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρεται σχετικά, τα (πρώην πλήρως αυτοτελή) υπουργεία Υποδομών και Ναυτιλίας, αποφάσισαν τα εξής:
  • Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.» (ΟΛΚΕ Α.Ε.) άδεια λειτουργίας Αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας (εφεξής «Υδατοδρόμιο»), στη θαλάσσια περιοχή Λιμένα Κέρκυρας για τη χρήση της από υδροπλάνα.
  • Το υδατοδρόμιο λειτουργεί ως τόπος από/προσθαλάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβατών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτήσεων της Γενικής Αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.
  • Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή όλων των όρων, προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των άρθρων 32 έως και 57 του Ν.4146/2013, με στόχο την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου.
  • Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΥΠΕΚΑ για τη δημιουργία υδατοδρομίου στο λιμένα Κέρκυρας.
  • Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου οφείλει να εφαρμόζει τα όσα αναφέρονται στον υποβληθέντα τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 38 του Ν.4146/2013, όπως αυτός έγινε αποδεκτός με τις υποδειχθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες συστάσεις και περιορισμούς.
Υπενθυμίζεται ότι εταιρείες υδροπλάνων εμφανίζονται αισιόδοξες ότι το εφετινό καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν πτήσεις με υδροπλάνα. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου