Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Υπουργείο Συγκοινωνιών Κύπρου: Παραδοχή αποτυχίας, για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές

Ουδόλως ενθαρρυντικά ως προς τη βιωσιμότητα των δημοσίων επιβατικών μεταφορών είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, γεγονός που σήμανε συναγερμό δεδομένων των εκατομμυρίων που κατασπαταλούνται από το 2010 για στήριξη του νέου συστήματος. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων Μάριο Δημητριάδη, ο οποίος απαντούσε σε επερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου Περδίκη, «το ποσοστό χρήσης των δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε τακτικές γραμμές στην Κύπρο, συγκριτικά με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είχαν αναπτύξει από πολύ παλιά οργανωμένα συστήματα δημόσιων μεταφορών, είναι χαμηλό».

Τραγική, σύμφωνα πάντα με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι και η σύγκριση του ποσοστού επί του συνόλου των μετακινήσεων, που παραμένει πάρα πολύ χαμηλό, σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη. 

Μάλιστα, από την απάντηση του κ. Δημητριάδη, προκύπτει ότι αν και από το 2010 μέχρι το 2013 υπήρχε ετήσια αύξηση της χρήσης, από το 2014 η αύξηση σταμάτησε και το ποσοστό χρήσης μειώνεται.

Αναζητούν λύσεις 
Αν και δαπανηρό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, το Υπουργείο Συγκοινωνιών ψάχνει τρόπους και λύσεις στήριξης του πολυδιαφημιζόμενου, όταν υιοθετείτο, νέου συστήματος δημοσίων επιβατικών μεταφορών. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Κυβέρνησης η βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, για καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Αποκαλύπτει μάλιστα την προώθηση πολύ συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία απαριθμούνται στα εξής:
  • Μελέτη γι' αναδιαμόρφωση των δρομολογίων και βελτιστοποίηση των διαδρομών, που διενεργείται αυτήν την περίοδο από ομάδες συγκοινωνιολόγων-μηχανικών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου.
  • Προκήρυξη προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση των επιβατών για την υπηρεσία και τον χρόνο προσέλευσης των λεωφορείων.
  • Διορισμός μη εκτελεστικού Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Μεταφορών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου του 2001 (Ν. 101(Ι)/2001).
  • Διαφημιστικές καμπάνιες για προώθηση της χρήσης των λεωφορείων, ειδικά από το μαθητικό επιβατικό κοινό.
  • Υποστήριξη τοπικών Αρχών και παράλληλα προώθηση μέτρων για τη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη δημιουργία στάσεων και στεγάστρων.
Αγκάθι οι συμβάσεις 
Ανάμεσα στα μέτρα που προωθούνται από το Υπουργείο Συγκοινωνιών είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Μάριο Δημητριάδη, η δημιουργία «ομάδας διαχείρισης συμβάσεων», καθώς, ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σωρεία προβλημάτων που αφορούσαν απαιτήσεις των εταιρειών για αποζημιώσεις από το κράτος, ώστε να καλύψουν έξοδα.

Σύμφωνα το αρμόδιο Υπουργείο, οι αρμοδιότητες της «ομάδας» θα είναι:
  1. Η παρακολούθηση των Συμβάσεων των δημόσιων μεταφορών (υποχρεώσεις μέσω των Εποπτών, δείκτες απόδοσης, στοιχεία επιβατικής κίνησης, οικονομικά στοιχεία)
  2. Η υποβολή προτάσεων γι' αλλαγές στις Συμβάσεις, ο υπολογισμός ΚΑΧ, η προώθηση της υπηρεσίας, η έγκριση μικρών αλλαγών σε διαδρομές και επιδιορθώσεις σε λεωφορεία, η υποβολή εισηγήσεων γι' ανανέωση στόλου και η διενέργεια συναντήσεων με τοπικές Αρχές. 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER