Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Τι σημαίνει η απελευθέρωση των ΚΤΕΛ

Την απελευθέρωση της αγοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών μέχρι το 2019 προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που έχει κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Τι αλλάζει;

Η ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς θα γίνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ύστερα από δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς, ενώ προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση απευθείας ανάθεση είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο θα παίζει η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που θα ιδρυθεί, με το νομοσχέδιο να προβλέπει τρεις τύπους υπεραστικών γραμμών:

-Τις υπεραστικές γραμμές, όπου η χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης στον ανάδοχο με ταυτόχρονο καθορισμό του ανωτάτου κομίστρου εξασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων

-Τις υπεραστικές όπου, λόγω των προϋπολογιζόμενων εσόδων, η χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματα εκμετάλλευσης δεν επαρκεί, ώστε να προσελκύσει ιδιωτικές εταιρείες (άγονες γραμμές). Προβλέπεται η παράλληλη χορήγηση αποζημίωσης για την διασφάλιση του καθορισμένου από την ρυθμιστική αρχή επιπέδου υπηρεσιών, με το κόμιστρο να καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή

-Τις υπεραστικές γραμμές που εμφανίζουν εμπορικό ενδιαφέρον και στο μέτρο που δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση θα διεξάγεται διαγωνισμός. Σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατό να καθορίζονται υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής είτε με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων είτε με πρόταση των περιφερειών είτε από την ίδια τη ρυθμιστική αρχή, η οποία θα καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της κάθε γραμμής.

Οι λεπτομέρειες (απαιτήσεις για το μεταφορικό έργο ανά γραμμή, ανώτατο κόμιστρο / χλμ) των διαγωνισμών θα προσδιορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή. Οι συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια κατ’ελάχιστον οκτώ χρόνια και το μέγιστο δέκα, με δυνατότητα χρονικής παράτασης κατά 50%.

Απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι το προς ανάθεση έργο δεν υπερβαίνει ετησίως ως αξία το 1 εκατ. ευρώ ή τα 300.000 χιλιόμετρα, τα οποία διπλασιάζονται εάν η μικρή ή μεσαία επιχείρηση που θα τα εκμεταλλεύεται δεν θα χρησιμοποιεί πάνω από 23 λεωφορεία.

Τι ισχύει σήμερα

Το ισχύον καθεστώς προβλέπει την ανάθεση των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών σε μεταφορικές επιχειρήσεις (ΚΤΕΛ Α.Ε.) και σε ορισμένες περιπτώσεις (άγονες γραμμές νησιών) σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές.

Οι επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ ανήκουν σε ιδιώτες και καθεμία εκτελεί υπεραστικές επιβατικές μεταφορές με αποκλειστικό δικαίωμα εντός των γεωγραφικών ορίων ευθύνης.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER