Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα στην Αθηνών Λαμίας

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας γίνεται στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 9,100 και 24,700 στους δήμους Μεταμόρφωσης, Κηφισιάς και Διονύσου, μέχρι και τις 26 Αυγούστου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλονται στην εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης των ιστών φωτισμού της κεντρικής νησίδας και των ερεισμάτων και γίνονται από τις 7.00-16.00 ως εξής: 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 11,000 έως τη χ/θ 14,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500, στις 19-8-2013. 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 9,100 έως τη χ/θ 11,500, στις 20-8-2013. 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 10,000 έως τη χ/θ 13,000, στις 21-8-2013. 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 16,000 έως τη χ/θ 19,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 11,500 έως τη χ/θ 14,500, στις 22-8-2013. 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 17,500 έως τη χ/θ 21,000 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 12,500 έως τη χ/θ 16,000, στις 23-8-2013. 

Στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της από τη χ/θ 19,000 έως τη χ/θ 22,500 και στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), στο τμήμα της από τη χ/θ 14,000 έως τη χ/θ 17,500, στις 26-8-2013.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER