Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) Την υπ’ αρ.109/16.05.2013 εισήγηση του Διευθυντή Προμηθειών κ. Π. Μήλεση και τα συνημμένα σε αυτή έγγραφα και μετά από συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα...

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου