Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Μετρό Αθήνας: νέες αυξημένες αρμοδιότητες για την Αττικό Μετρό

Ψηφίστηκε χθες στη βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και μεταξύ των ρυθμίσεων προβλέπονται νέες αρμοδιότητες για την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και τους δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

1. «Η μελέτη και εκτέλεση από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε των έργων σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ο καθορισμός χώρων για την κατασκευή αμαξοστασίων, σταθμών μετεπιβίβασης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων με κοινή απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ κατ΄ εξαίρεση από κάθε γενική η ειδική διάταξη μετά από γνώμη των αρμοδίων Οργανισμών το Ρυθμιστικό Σχέδιο και τις Αστικές Συγκοινωνίες.

Επίσης με κοινή απόφαση ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΕΚΑ μετά από γνώμη του αρμοδίου Οργανισμού για το Ρυθμιστικό Σχέδιο καθορίζονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις πάνω από τους χώρους αυτούς»

2. «Η μεταφορά αρμοδιότητας στους Δήμους για τον καθορισμό οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων), συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων.»

3. «Η μεταφορά αρμοδιότητας στους Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς για τη μελέτη και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων».

Ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Γ. Μαγκριώτης τόνισε ότι: «Με την αρμοδιότητα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε να μελετά και να κατασκευάζει και τα έργα των σταθμών μετεπιβίβασης, και τη δυνατότητα του καθορισμό χώρων για την κατασκευή αμαξοστασίων, σταθμών μετεπιβίβασης, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, των χρήσεων και των όρων δόμησης που συνδέονται με αυτούς κατ΄ εξαίρεση, επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής των έργων.

Παράλληλα θα παραδίδονται οι σταθμοί του Μετρό ποιο ολοκληρωμένοι και λειτουργικοί συνυπολογίζοντας την περιβαλλοντική διάσταση, δεδομένου ότι τα έργα θα μελετώνται και θα κατασκευάζονται από την αρχή συντονισμένα και συνολικά, αίροντας τα προβλήματα των αποσπασματικότητας και τις καθυστερήσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα.

Με την μεταφορά της αρμοδιότητας για τη μελέτη και κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων ή άλλων χρήσεων, των υπόγειων διαβάσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των υπέργειων εγκαταστάσεων και της διαμόρφωσης επίγειων χώρων ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των Δήμων Αθήνας Θεσσαλονίκης και Πειραιά, που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρα οξυμμένα προβλήματα.

Τέλος με τη μεταφορά της αρμοδιότητας καθορισμού των οδών ή των λωρίδων κυκλοφορίας αποκλειστικής κυκλοφορίας Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στους Δήμους που γνωρίζουν καλύτερα τα κυκλοφοριακά δεδομένα, απλοποιείται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία καθορισμού οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας. Οι δήμοι γνωρίζουν καλύτερα τα τοπικά προβλήματα και μπορούν να δώσουν μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες ταχύτερα και καλύτερες λύσεις».

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER