Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Στον ΟΑΕΔ αρμοδιότητες, περιουσία και προσωπικό ΟΕΚ - ΟΕΕ

Στον ΟΑΕΔ εντάσσονται ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με ημερομηνία 29 Φεβρουαρίου (αριθμός φύλλου 39).

Συγκεκριμένα, με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δίδεται μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργούμενων από 14 Φεβρουαρίου 2012 Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας, έξι μηνών.

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ σε ΦΕΚ. Αναλυτικά, προβλέπεται προσωρινή διοικούσα επιτροπή, με αρμοδιότητα την εκκαθάριση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους. Η θητεία της λήγει στις 31/7/2012.

Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων μεταφέρονται και ασκούνται από τον ΟΑΕΔ.

Οι πόροι, τα ήδη ταμειακά διαθέσιμα και κάθε έσοδο των δύο φορέων, θα μεταφερθούν σε ειδικό λογαριασμό με την επωνυμία «Ειδικός λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής» με διοικητική και λογιστική αυτοτέλεια και τηρείται στην ΤτΕ.

Νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ.

Αυτό που αναλαμβάνει ο οργανισμός είναι η συνέχιση της λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, τη συντήρησή τους καθώς και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προγράμματα που «τρέχουν».
Η περιουσία στον αντίποδα, που υπολογίζεται σε πάνω από 3 δισ. ευρώ, περνά αυτοδίκαια στον ΟΑΕΔ.

Αντίστοιχα, μεταφέρεται και το προσωπικό, με την ίδια σχέση εργασίας.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER