Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Ολόκληρη η δανειακή σύμβαση

Οι αυστηροί όροι της Τρόικας για την νέα δανειακή σύμβαση που ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο και κατατέθηκε στην βουλή, αναφέρονται αναλυτικά στις εκατοντάδες σελίδες του νέου μνημονίου που είναι γραμμένες στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι στην περίπτωση που δεν είμαστε συνεπείς στην καταβολή της δόσης για την αποπληρωμή του δανείου ή των συμφωνηθέντων τότε η σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί και τότε η χώρα μας θα πρέπει να καταβάλει εξ ολοκλήρου το ποσό που θα έχει απομείνει.

Επίσης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το νέο μνημόνιο διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. «Η παρούσα σύμβαση και οι ειδικοί όροι διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένων των όποιων παραστημάτων και προσαρτημάτων) και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που απορρέει από ή γεννάται σε σχέση με κάθε μία από αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο»ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER