Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Πώς θα γίνουν «έξυπνες» υποδομές και μεταφορές

«Έξυπνοι» σηματοδότες που θα ρυθμίζουν την κίνηση, «ενοποίηση» διοδίων για διέλευση με το ίδιο e-pass αλλά και απλοποίηση διαδικασιών για διπλώματα και point system στην «Ψηφιακή Βίβλο». 

Πώς θα λειτουργήσουν οι «έξυπνοι αυτοκινητόδρομοι».

Περίπου 25 έργα τεχνολογίας, που ξεκινούν από τους «έξυπνους σηματοδότες» και φτάνουν μέχρι την αναβάθμιση των συστημάτων για τις άδειες οδήγησης, τη μεταβίβαση οχημάτων, κ.α. επιδιώκει να εντάξει στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» το υπουργείο Υποδομών. 

Στη «Βίβλο» περιγράφεται η στρατηγική για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της χώρας καθώς και περίπου 300 έργα που θα συμβάλουν στην υλοποίηση των κυβερνητικών στόχων.

Εκτός από τα παραδοσιακά έργα τεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση του επιπέδου υπηρεσιών εξετάζεται και σειρά έργων που συνδέονται με την «Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 2015-2025», ώστε να καλυφθούν και οι απαιτήσεις κοινοτικών οδηγιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών.

Περιλαμβάνονται, επίσης, τεχνολογικά έργα που εκτιμάται πως μπορούν να γίνουν με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) όπως οι «Εξυπνοι Αυτοκινητόδρομοι». 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διασυνοριακών δρόμων 5G (5G cross-border corridor), δηλαδή των οδικών αξόνων της Ευρώπης, θα αναπτυχθεί δίκτυο πέμπτης γενιάς στην κινητή τηλεφωνία, «για την υποστήριξη της ασφαλούς και αυτοματοποιημένης οδήγησης. 

Υπηρεσίες που πιλοτικά μπορούν να υποστηρίζονται σε αυτούς τους οδικούς άξονες θα είναι η προσαρμογή των διοδίων ανάλογα με τους ρύπους εκπομπής, η άμεση ενημέρωση του οδηγού για θέματα ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, η δημιουργία της υποδομής που θα εξυπηρετήσει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για διασυνοριακά ταξίδια, κ.λπ».

Ένα από τα σημαντικότερα έργα, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ, είναι το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, με στόχο τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση των υποδομών. 

Το έργο αποσκοπεί «στη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση - παρακολούθηση του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (άρθρο 10 του Ν.4635/2019), δηλαδή όλες τις υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν σε ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημόσιου τομέα. 

Για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο θα αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό τους, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται».

Το έργο θα περιλαμβάνει ειδικό υποσύστημα για τις οδικές υποδομές και τις γέφυρες οδών και σιδηροδρόμων. 

«Η εγκατάσταση εξοπλισμού διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things - IoT) θα αποσκοπεί σε λήψη μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση της υποδομής, ώστε εγκαίρως να προγραμματίζονται οι ανάλογες συντηρήσεις ή να προλαμβάνονται μεγάλης κλίμακας ατυχήματα».

Ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της έκδοσης αδειών οδήγησης. Στόχος του νέου έργου τεχνολογίας που σχεδιάζει το υπουργείο Υποδομών «είναι η απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών οδήγησης και η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών ή η υποβολή τους μέσω ΚΕΠ.

Σε ό,τι αφορά την αρχική έκδοση της άδειας οδήγησης, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά και θα κλείνει ραντεβού για τις σχετικές εξετάσεις. 

Μετά τις επιτυχείς εξετάσεις θα λαμβάνει ηλεκτρονικά την προσωρινή άδεια οδήγησης (σ.σ. ήδη γίνεται σε μια απλή μορφή). Η ανανέωση της άδειας οδήγησης θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, εκτός των σχετικών ιατρικών εξετάσεων».

Προωθείται, επίσης, έργο για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της μεταβίβασης αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. 

Αφορά την απλούστευση των διαδικασιών και την υλοποίηση εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση οχήματος καθώς και την άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου