Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Αυξημένο μέχρι 80% θα είναι το εισιτήριο των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, αν αυτό εκδίδεται μέσα στο λεωφορείο

Αυξημένο μέχρι 80% θα είναι το εισιτήριο των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, αν αυτό εκδίδεται μέσα στο λεωφορείο.

Το παραπάνω προβλέπεται στην ΥΑ Α-87003/4007/19/2020 απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, η οποία ικανοποιεί σχετικό αίτημα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ).

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη «τα αστικά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ δύνανται, με απόφαση του Δ.Σ. αυτών, να καθιερώσουν επιβάρυνση των μεμονωμένων κανονικών και μειωμένων εισιτηρίων που εκδίδονται μέσα στα λεωφορεία σε ποσοστό έως 80% επί της εκάστοτε ισχύουσας τιμής εισιτηρίου».

Επιπλέον, «στις τιμές των εισιτηρίων που καθορίζονται -στην παρούσα επιβάλλεται επιπροσθέτως ο ισχύων κάθε φορά ΦΠΑ, ενώ καμία άλλη προσαύξηση τιμών εισιτηρίων δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι περιλαμβάνονται σε αυτές όλες οι λοιπές κρατήσεις προς τρίτους από οπουδήποτε και αν έχουν επιβληθεί, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 μη υπολογιζόμενων των εισπράξεων που προκύπτουν από τη σύναψη συμβάσεων οποιουδήποτε είδους ή για τη μεταφορά μαθητών», αναφέρει η πρόσφατη απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Χορήγηση εισιτηρίων 
Με την παραπάνω πρόσφατη απόφαση τροποποιείται, επίσης, προγενέστερη (Β/οικ.69088/4971/15/12.11.2015) και πλέον εκτός των δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας, επιτρέπεται τώρα και η χορήγηση εισιτηρίων. 

«Επίσης, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκοινωνιακού φορέα επιτρέπεται, κατά την κρίση του οργάνου αυτού και κατά περίπτωση η χορήγηση εισιτηρίων ή δελτίων ελεύθερης κυκλοφορίας σε ειδικές κατηγορίες προσώπων για κοινωνικούς ή υπηρεσιακούς λόγους» αναφέρει η πρόσφατη απόφαση.

Δωρεάν τα μικρά παιδιά και σε θέση 
Στο μεταξύ, ο κ. Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι η τροποποίηση προγενέστερης διάταξης αφορά στη δυνατότητα μεταφοράς των παιδιών κάτω των 6 ετών, δωρεάν, όπως ίσχυε πάντα, αλλά με κατάληψη θέσεως και όχι στην αγκαλιά ή στα πόδια του συνοδού (γονέα ή κηδεμόνα).

Η παραπάνω δυνατότητα, της μεταφοράς δηλαδή των μικρών παιδιών σε ξεχωριστό κάθισμα, επιβάλλεται από την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του covid-19. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου