Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Παρατείνεται η κατάθεση των πινακίδων σε ειδικά τουριστικά λεωφορεία

Έκτακτα μέτρα έλαβε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης (κλειστού ή ανοικτού τύπου) και τουριστικά τρένα. 

Μάλιστα η κυβέρνηση για να βοηθήσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό αποφάσισε την παράταση στη διαδικασία κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα όπως επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο: 
«Σε συνέχεια των α, β, γ και δ σχετικών και λόγω της ανάγκης για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου COVID-19, παρατείνεται από 1/8/2020 έως και 31/10/2020 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησίας τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της ΥΑ Φ.10035/2523/131/16 (Β΄2896/12-9-2016).

Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα α, β, γ και δ σχετικά, παρατείνεται ομοίως έως από 1/8/2020 έως και 31/10/2020.

Διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος.» 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου