Κυριακή 19 Μαΐου 2019

ΜΕΤΑ - ΟΤΑ για ΒΑΕ: Το μνημόνιο επαναβεβαιώνεται αντί να καταργείται

«Η κυβέρνηση εν μέσω πανηγυρισμών για τα δήθεν κοινωνικά -στην ουσία προεκλογικά- μέτρα που πήρε τις τελευταίες μέρες, επαναβεβαίωσε την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ), που προέβλεπε ο Ν.4093/12 και έτσι στη «μεταμνημονιακή», κατά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, περίοδο, παγιώνεται πλέον ότι η κατηγορία αυτή των εργαζομένων θα συνταξιοδοτείται εφεξής στα 62, δηλαδή κατά δύο επιπλέον χρόνια για τους άντρες και κατά πέντε για τις γυναίκες. Έτσι ένας ακόμη μνημονιακός νόμος επαναβεβαιώνεται, αντί να καταργείται!», ανακοίνωσή του το ΜΕΤΑ-ΟΤΑ, προσθέτοντας τα εξής:

«Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 33 του ν.4611/17-5-2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», του νόμου δηλαδή για τις 120 δόσεις, αναφέρονται τα εξής:

«…1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως εξής:

“6. α) Οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι την 31.12.1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο ΙΑ΄4 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους από την 1.1.2013 και εφεξής.

β) Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι την 31.12.1992, σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση και την παράγραφο 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), διαμορφώνεται ως εξής:

αα) στο 55ο έτος της ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο της περίπτωσης α΄ το 2010,

ββ) στο 56ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011,

γγ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012, και

δδ) στο 62ο έτος από την 1.1.2013 και εφεξής.

Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση χιλίων (1.000) τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία δεκαεπτά (17) χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης…».

Η κυβέρνηση και όλο το μνημονιακό πολιτικό μπλοκ κλείνουν τα μάτια στη δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, πολλών εξ αυτών και θανατηφόρων και επιμένει στη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, όταν δεν τηρούνται οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η μερική και εκ περιτροπής εργασία, που σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα και αυτών των εργαζομένων θα συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης σε ηλικία πάνω από τα 62 και έως τα 67 τους χρόνια. Οι οικοδόμοι δηλαδή θα είναι στις σκαλωσιές και στα γιαπιά, οι εργάτες και οι εργάτριες καθαριότητας στα απορριμματοφόρα, στα σχολεία, τις επιχειρήσεις και στα κτήρια, οι μεταλλεργάτες στα χυτήρια και τις στοές κ.λπ. και θα δουλεύουν, ακόμα και μέχρι τα 67 τους χρόνια, για να αποκτήσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις!

Το γεγονός εξάλλου ότι, αυξάνεται η χρονική περίοδος της πραγματοποίησης των χιλίων (1.000), τουλάχιστον ενσήμων, από τελευταία δεκατρία χρόνια στα δεκαεπτά, που ναι μεν είναι θετικό, καταδεικνύει όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις θα χρειάζεται ο μισός εργασιακός βίος για να θεμελιωθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις.

Για το λόγο αυτό, το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, να αγωνιστούν για τη μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και για την αύξηση των συντάξεων, για την επαναφορά το 58 χρόνων συνταξιοδότησης, με τριάντα πέντε χρόνια εργασίας για όλους τους εργαζόμενους ή των δεκαπέντε χρόνων στα ΒΑΕ, με προοπτική την περαιτέρω μείωση των ορίων ηλικίας.

Παράλληλα, καλεί τα συνδικάτα να παλέψουν για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντασφαλιστικών νόμων, που υπονόμευσαν το δημόσιο - κοινωνικό και αλληλέγγυο χαρακτήρα του ασφαλιστικού μας συστήματος, που μείωσαν τις συντάξεις και αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τέλος το ΜΕΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες, να συνεχίσουν τον αγώνα για την ανατροπή όλων των μνημονιακών νεοφιλελεύθερων πολιτικών και να αποδοκιμάσουν στις εκλογές όλους όσοι μαύρισαν τις ζωές μας, ψήφισαν, στήριξαν και να συνεχίζουν να υπερασπίζονται και να εφαρμόζουν μέχρι κεραίας όλους τους εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων, της λιτότητας και της εξαθλίωσης του λαού μας. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου