Δευτέρα 20 Μαΐου 2019

Νέοι κανόνες για τη διαλειτουργικότητα, το θόρυβο και την πρόσβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στον σιδηρόδρομο

Νέα δέσμη κανόνων αναφορικά με τη δια-λειτουργικότητα των σιδηροδρόμων, την προσβασιμότητα των αμαξοστοιχιών για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και τον σιδηροδρομικό θόρυβο, εξέδωσε η Κομισιόν.

Αυτή η σειρά μέτρων συμπληρώνει τις προετοιμασίες για τον «τεχνικό πυλώνα» της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2016, και είναι πλέον έτοιμη να τεθεί σε λειτουργία στις 16 Ιουνίου 2019.

Η δέσμη μέτρων θα συμβάλει στην ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου -της λεγόμενης ενιαίας αγοράς για τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες- και, ως εκ τούτου, θα συμβάλει στην υλοποίηση του θεματολογίου της Επιτροπής για μια δικαιότερη και βαθύτερη εσωτερική αγορά.

Πρωταρχικός στόχος της είναι η αναζωογόνηση του σιδηροδρομικού τομέα και η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έναντι των άλλων τρόπων μεταφοράς.

Η επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς δήλωσε: «Σήμερα, θέτουμε σε εφαρμογή έναν κρίσιμο πυλώνα του οράματός μας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, με επίκεντρο τους πολίτες μας.

Η Επιτροπή έχει πλέον ολοκληρώσει όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους.

Τα κράτη-μέλη πρέπει τώρα να ενεργήσουν ταχέως και να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες για τη δημιουργία ενός πραγματικά δια-λειτουργικού σιδηροδρομικού δικτύου που θα καταστήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές ελκυστικότερες, πιο αξιόπιστες και ανταγωνιστικές και ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος για τις πανευρωπαϊκές σιδηροδρομικές υπηρεσίες».

Οι πλέον πρόσφατοι νέοι κανόνες που εγκρίθηκαν είναι ουσιώδεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, αλλά και για την αντιμετώπιση μιας από τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία: του θορύβου.

Επίσης, θα προωθήσουν την ανάπτυξη δια-λειτουργικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και ιδίως του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), της βάσης για την ψηφιοποίηση των σιδηροδρόμων και για την έναρξη αυτοματοποιημένων υπηρεσιών, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και του κλάδου.

Θα μειώσει επίσης σημαντικά το κόστος και τον διοικητικό φόρτο, παρέχοντας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) την αρμοδιότητα για την έκδοση ενωσιακών εγκρίσεων οχημάτων και πιστοποίησης λειτουργίας.

Οι διατάξεις για τους πολίτες με μειωμένη κινητικότητα θα τους εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς ανά την Ευρώπη. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου