Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Τροποποίηση διατάξεων για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα - Τι ισχύει στις περιπτώσεις που ο πωλητής δεν είναι δικαιούχος της άδειας

Θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση Επιβατικού Δημοσίας Χρήσεως (ΕΔΧ) οχήματος και την άδεια κυκλοφορίας του, σε περιπτώσεις που ο πωλητής δεν είναι ο δικαιούχος κατοχής της άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήματος, διευθετούνται, από το υπουργείο Μεταφορών, στο σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα χορήγησης αδειών οδήγησης αυτοκινήτων που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Παράλληλα, ρυθμίζονται ζητήματα ασφαλιστικής φύσεως, σε περιπτώσεις μεταβίβασης της κυριότητας του ΕΔΧ οχήματος σε σύζυγο ή τέκνο του δικαιούχου.

Ειδικότερα, στο άρθρο 19 του Ν.4530/2018 (Α’ 59), προστίθενται τα εξής: 
«Στις περιπτώσεις της παρ. 3 όπου ο πωλητής δεν είναι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας ΕΔΧ οχημάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοια κατηγορίας οχήματος τότε εκδίδεται άδειας κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», καταχωρείται η σχετική μεταβολή στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος και η άδεια μαζί με τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας κρατούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας.

Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας «όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση», δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μήνα από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του ΕΔΧ οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης ΕΔΧ οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα».

Επίσης, «σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας το οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως ΕΔΧ οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα».

Όπως σημειώνεται στο σχέδιο νόμου, «η ασφαλιστική ενημερότητα δεν είναι προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος», ενώ κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης «δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων». 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου