Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Δ. Λαμιέων: Έρχονται τα αυτόνομα λεωφορεία - 5.5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία γραμμής

“Το έργο FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) «Έξυπνα λειτουργικά συστήματα αυτοματοποιημένων λεωφορείων στον αστικό ιστό» ξεκίνησε την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων για τη λειτουργία των γραμμών αυτοματοποιημένων λεωφορείων. Ένα συνολικό ποσό περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ διατίθεται στις εταιρείες για την υποστήριξη του έργου του:” Έρευνας & Ανάπτυξης για την ανάπτυξη συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν στόλους αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων”.
Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018.”
Την 1η Σεπτεμβρίου άνοιξε η διεθνής πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απόκτηση συστημάτων για τη λειτουργία στόλων αυτοματοποιημένων μίνι λεωφορείων εντός αστικών περιοχών. Όλες οι εταιρείες ή οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% της Έρευνας & Ανάπτυξης πρέπει να πραγματοποιηθεί στην ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες.
Τα αυτο-οδηγούμενα μίνι λεωφορεία έχουν ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες, αλλά μια απτή εφαρμογή στην πράξη της διαχείρισης των αυτόνομων στόλων, ως μέρος της παροχής δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Συνεπώς, πρέπει να αποδειχθεί η οικονομική, τεχνική, κοινωνική και νομική ωριμότητα της λύσης.
Οι έξι πόλεις-εταίροι του έργου FABULOS αγκαλιάζουν αυτή την πρόκληση με συλλογική παροχή έργου Έρευνας & Ανάπτυξης για τη δημιουργία και την υποβολή σε δοκιμές πρωτότυπων έξυπνων συστημάτων που θα μπορούν να λειτουργούν στόλους αυτο-οδηγούμενων μίνι λεωφορείων σε όλα τα αστικά περιβάλλοντα. Αυτές οι λύσεις αναμένεται να είναι συνολικές και να συμπεριλαμβάνουν λογισμικό, εξοπλισμό, στόλο και υπηρεσίες.
“Η Λαμία βρίσκεται πλέον στο χάρτη με τις καινοτόμες πόλεις και στη καρδιά της τεχνολογικής εξέλιξης! Με εταίρους-φίλους από Φιλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, Ολλανδία και Πορτογαλία, δημιουργούμε το τεχνολογικό αύριο της πόλης μας. Η κοινοπραξία FABULOS με το τριετές της έργο, έχει στόχο να εντάξει στη καθημερινότητα του δημότη τα αυτο-οδηγούμενα λεωφορεία”, δηλώνει ο Δήμαρχος Λαμιέων Νίκος Σταυρογιάννης.
Προ-εμπορικές προμήθειες
Όταν η πρόσκληση για υποβολή προσφορών κλείσει, η διαδικασία προ-εμπορικής προμήθειας (PCP:Pre-Commercial Procurement) θα εκτελεστεί σε τρεις φάσεις τελειώνοντας τον Σεπτέμβριο του 2020. Η διαδικασία PCP προσκαλεί το βιομηχανικό κόσμο να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και παρέχει μια πρώτη αναφορά πελατών ώστε να δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
Η πρώτη φάση της διαδικασίας PCP  αφορά μελέτη σκοπιμότητας των επιλεγμένων τεχνολογιών και προτάσεων. Στη συνέχεια, ακολουθεί επιλογή των πιο ελπιδοφόρων ιδεών οι οποίες θα μοντελοποιηθούν και θα υποβληθούν σε εργαστηριακές δοκιμές στη 2η φάση. Στόχος της 3ης φάσης είναι να γίνει επικύρωση και σύγκριση των πρώτων τελικών προϊόντων σε πραγματικές καταστάσεις. Σε αυτή φάση, τα τρία επιλεγμένα πρωτότυπα αναμένεται να υποβληθούν σε δοκιμές ως μικροί στόλοι αυτοματοποιημένων λεωφορείων στην Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία και την Πορτογαλία.
Συνολικά, ο προϋπολογισμός για την προμήθεια του έργου FABULOS είναι περίπου 5.500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Ο μέγιστος προϋπολογισμός για μεμονωμένους προμηθευτές που εμπλέκονται και στις τρεις φάσεις  ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσω του fabulos.eu μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφορών και το έργο FABULOS θα παρασχεθούν κατά τη διάρκεια δύο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 11 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2018.
Εγγραφές πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα του FABULOS: fabulos.eu .
Περισσότερες πληροφορίες:
Συντονιστής έργου:
Renske Martijnse-Hartikka
Forum Virium Helsinki
renske.martijnse-hartikka(at)forumvirium.fi
Τηλ. +358 (0)40 683 7979
Website: fabulos.eu
Για το Δήμο Λαμιέων:
Ιφιγένεια Τζιβελέκα
Γραφείο Δημάρχου Λαμιέων
grdrh@lamia-city.gr
Tηλ.: +30 22313 51500
Website: www.fabulos.eu
Greek microsite: fabulos.lamia.gr 
ΠΗΓΗ: lamianow.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου