Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Απάντηση Υπουργείου Υποδομών στις καταγγελίες Χατζηδάκη για τις προσλήψεις στην ΕΕΣΣΤΥ

Έκπληκτοι από την ευφάνταστη κατηγορία του κ. Χατζηδάκη, του ιδρυτή της ΕΕΣΣΤΥ, και προς αποκατάσταση της αλήθειας και προς ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το Άρθρο 8 §8 του Ν. 3891/10, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εκτελέσει «την πραγματοποίηση εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης Εκμίσθωσής του, για την επαναφορά του στη δέουσα κατάσταση, σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με τα οφειλόμενα μισθώματα».

Συνεπώς, τα αναγραφόμενα ότι ο Έλληνας φορολογούμενος «χρηματοδοτεί μέσω της ΓΑΙΑΟΣΕ» το ανωτέρω έργο, γίνονται τηρώντας την §8 του Άρθ. του ν 3891/10 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 44 του ν 4313/2014, (ΦΕΚ Α261/17-12-14). 

Δηλαδή ο τρόπος πληρωμής της εκτεταμένης συντήρησης έχει καθορισθεί από νόμους της προηγούμενης Κυβέρνησης. Με τα χρήματα, δηλαδή, των μισθωμάτων θα γίνει η απολύτως αναγκαία εκτεταμένη συντήρηση, όπως ο νόμος προβλέπει, προς διατήρηση της αξίας του επί μακρόν εγκαταλελειμμένου και σε κακή τεχνική κατάσταση ευρισκόμενου τροχαίου υλικού του Ελληνικού Σιδηροδρόμου.

Το έργο αυτό έχει ανατεθεί στην ΕΕΣΣΤΥ με τη σχετική μεταξύ ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σύμβαση Συντήρησης και η ΕΕΣΣΤΥ προετοιμάζεται, να το εκτελέσει.

Επιπροσθέτως, η ΕΕΣΣΤΥ, εκτός του έργου της συντήρησης του σήμερα κυκλοφορούντος τροχαίου υλικού, θα πρέπει να προετοιμασθεί, να εκτελέσει και το έργο της συντήρησης του τροχαίου υλικού των δυο νέων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων (Rail Gargo Logistigs Group και Pearl). Με την πρώτη εταιρεία υπάρχει ήδη Σύμβαση Συντήρησης και με τη δεύτερη είμαστε σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις.

Η ΕΕΣΣΤΥ έχει σχεδιασθεί, όπως ξέρει καλά ο κ. Χατζηδάκης, να λειτουργεί με 610 τεχνίτες. Η προηγούμενη Διοίκηση του κ. Αγιασόγλου είχε επιλέξει να αναθέσει τις διοικητικές υπηρεσίες σε εργολάβους... 

Η παρούσα Διοίκηση διέκοψε τη συνεργασία με τους εργολάβους και συνήψε σχέσεις συνεργασίας με κάθε έναν συνεργάτη των εργολάβων κρατώντας όλους τους παλιούς απασχολούμενους -70 συνολικά- από την εποχή της προηγούμενης Διοίκησης και όχι τους φιλικά προσκείμενους στη σημερινή Κυβέρνηση, όπως υπονοείται στην ανακοίνωση τύπου του βουλευτή, κ. Κ. Χατζηδάκη.

Ενέργεια αυτονόητη καθώς το έργο της εταιρείας έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί περισσότερο με τη δραστηριοποίηση και άλλων Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση, βλέποντας τους τεχνικούς εργαζόμενους να έχουν μειωθεί στους 408 τεχνίτες (από 610) και φοβούμενη τη μαζική φυγή το 2018 (μετά τον υπολογισμό των αναμενόμενων συντάξεων) και προκειμένου να διατηρηθεί η σιδηροδρομική τεχνογνωσία, ίδρυσε Σχολή Τεχνιτών σε συνεργασία με τον ΟΣΕ, τον ΟΑΕΔ και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με 130 μαθητές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και για τις ανάγκες αυτού του εγχειρήματος έχει συνάψει ολιγόμηνες και επαναξιολογούμενες, ως προς την αποτελεσματικότητα, συμβάσεις σχέσεων συνεργασίας με τιμολόγιο με τους απαραίτητους συνεργάτες τους οποίους πρότειναν οι προϊστάμενοι των κατά τόπους συγκροτημάτων. 

Δηλαδή προχωρήσαμε σε συμβάσεις μαθητείας μέσω ΟΑΕΔ και συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου όπως προβλέπει ο Νόμος και όχι σε προσλήψεις όπως ψευδώς και παρελκυστικά ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

Σημειώνουμε ότι σήμερα το άθροισμα εργαζομένων και εξωτερικών συνεργατών της ΕΕΣΣΤΥ φτάνει τους 624 (33 λιγότεροι από αυτούς του 2013), συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών υπαλλήλων και είναι λιγότεροι από τον αριθμό των μισθωτών και των συνεργατών (610+47) που προέβλεπε ο ιδρυτικός νόμος της ΕΕΣΣΤΥ το 2013 του κ. Χατζηδάκη, μαζί δηλαδή με τους Διοικητικού που απαιτούντο για τη σωστή λειτουργία της εταιρείας.

Επισημαίνουμε ότι τα ο συνολικό κόστος μισθοδοσίας για το έτος 2013, ανήλθε στο ποσό των €20 εκ. περίπου. Σήμερα το συνολικό κόστος μισθοδοσίας (υπαλλήλων και συνεργατών) ανέρχεται σε €17 εκ. περίπου.

Τελειώνοντας, υπενθυμίζουμε στον «ιδρυτή» της ΕΕΣΣΤΥ (νόμος 4111/13. ΦΕΚ 18/25-01-13) ότι η ΕΕΣΣΤΥ (με δύο Σ), ήταν εξ αρχής αυτόνομη εταιρεία και όχι θυγατρική του ΟΣΕ.

Αυτή είναι η αλήθεια για τις «προσλήψεις».
Ενημερωτικά να θυμίσουμε ότι οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ και ο ενιαίος ΟΣΕ, δυστυχώς, δεν έχει προσλάβει προσωπικό για τη συντήρηση τροχαίου υλικού από το 1988, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον.

Εντούτοις, διαρκής θέση και προσπάθεια των Σιδηροδρομικών ήταν και είναι να μην επιτρέπεται να απαξιώνεται το τροχαίο υλικό, αλλά να διατηρείται σε κυκλοφορία, για να εισφέρει έσοδα, από την εκμετάλλευσή του, στο ελληνικό Δημόσιο.

Αυτή είναι η αλήθεια για τη συνεργασία της ΕΕΣΣΤΥ με εξωτερικούς συνεργάτες μέσω της οποίας η εταιρεία κάλυψε τους εταιρικούς της στόχους και απέφυγε την μείωση των τακτικών δρομολογίων, λόγω έλλειψης συντηρημένου Τροχαίου Υλικού. Αυτό φαίνεται ότι για κάποιους αποτελεί ψιλά γράμματα...

Η Διοίκηση της ΕΕΣΣΤΥ είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου που επιθυμεί ενημέρωση για το τροχαίο υλικό του Ελληνικού Σιδηρόδρομου και όσα έγιναν ή δεν έγιναν και πρέπει να γίνουν. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου