Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017

Εγνατία Οδός: Απαλλαγή διοδίων για ανέργους, μόνιμους κάτοικους, δείτε τις προϋποθέσεις

Στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργείου Υποδομών για τον καθορισμό απαλλαγών από την καταβολή διοδίων τελών στους Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής. 

Αφορά τους κατοίκους των όμορων περιοχών και τους ανέργους (σύμφωνα με εδάφιο γ, παράγραφος 9, άρθρο 2, ν.4388/2016 Α93).

Σύμφωνα με την απόφαση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής διοδίων για διαδημοτικές μετακινήσεις ανά οδικό τμήμα της θέσης Μετωπικού Σταθμού οι εξής περιοχές: 

Όπως αναφέρεται, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων, ισχύει εφόσον κάθε απαλλασσόμενος διαμένει με κύρια κατοικία εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών. 

Συμπεριλαμβάνονται Ι.Χ. ιδιωτικών ή Ι.Χ. επαγγελματικών οχημάτων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση εντός των ορίων των απαλλασσόμενων γεωγραφικών περιοχών, από την καταβολή διοδίων τελών. 

Επίσης απαλλάσσονται καταβολής διοδίων οι άνεργοι στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016 (Α΄93) όπως ισχύει. 

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων ισχύει με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.

Τα βήματα για την απαλλαγή από τα διόδια 
Για την πιστοποίηση των παραπάνω θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων των μόνιμων κατοίκων και των δικαιούχων απαλλαγής. 

Αυτοί που θα δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή αίτηση απαλλαγής που θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου που καταθέτει την αίτηση, επωνυμία επιχείρησης εφόσον πρόκειται για εταιρικό όχημα, στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας ή επαγγελματικής δραστηριότητας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική περιοχή κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων για τα οποία ζητείται η χορήγηση διέλευσης από τα διόδια και τα οποία πρέπει να ανήκουν στην ιδιοκτησία του ανωτέρω φυσικού ή νομικού προσώπου.

H αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο του ενδιαφερόμενου.
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή/και άλλα φορολογικά στοιχεία μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, δια των οποίων θα αποδεικνύεται η κύρια κατοικία ή η επαγγελματική εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.
  • Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν στο ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τα οποία ζητείται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών διοδίων.
ΠΗΓΗ: ypodomes.com


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER