Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, για τη διαγραφή προστίμων ανέργων με τα ΜΜΜ στη Θεσσαλονίκη

Ερώτηση προς τους υπουργούς Οικονομίας, Εργασίας και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής σχετικά με την άμεση εφαρμογή της απόφασης για δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Αναλυτικά, το κείμενο: 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Άμεση εφαρμογή της απόφασης για δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην ΠΕ Θεσσαλονίκης. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. Α 40580/3128/29-06-2015 (ΦΕΚ 1293 Β' / 30-06-2015) κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς» η οποία κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόμου με το άρθρο 77 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69 Α' /02-07-2015) ορίστηκε ότι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α' 17-12-2014) όπου ρυθμίζονται θέματα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), ορίζεται ότι «για τα άτομα που, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είτε το αντίτιμο του κομίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο. 

Το κόμιστρο ή η διαφορά του καταβάλλονται από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική, με βάση τη σύμβαση μεταξύ του ΟΑΣΘ και των αντιστοίχων φορέων. 

Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθμό των διακινουμένων επιβατών, αυτός, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του ΟΑΣΘ». 

Όμως παρ’ όλο που έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ενώ το ΚΚΕ ανέδειξε το συγκεκριμένο θέμα με σχετική ΕΡΩΤΗΣΗ (4282/31.7.2015), δεν έχει υπάρξει έως σήμερα κάποια θετική εξέλιξη για τους ανέργους της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, η Διοίκηση του ΟΑΣΘ σκληραίνει τη στάση της στη διαγραφή προστίμων. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 
  • Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε επιτέλους να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση που θα δώσει μια ανακούφιση στη μεταφορά των ανέργων που λόγω και της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης ο αριθμός τους συνεχώς διευρύνεται. 
  • Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η υλοποίηση της δωρεάν μετακίνηση σε μαθητές, φοιτητές, σε εργαζόμενους για τις ώρες που μετακινούνται προς τη δουλειά τους, τα σχολεία και τις σχολές τους». 


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου