Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παράκαμψη Αγρινίου

Απόφαση περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου της Ιονίας Οδού, από 16+000 χ/θ έως 32+500 χ/θ, για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών έλαβε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου, αυτοκινητοδρόμου Ιονίας Οδού, από την 16+000 χ/θ έως 32+500 χ/θ κατά το χρονικό διάστημα από 19/7/2016 έως και την 13.00΄ ώρα της 12/8/2016 και κατά τις ώρες 07.00΄ – 18.00΄, για την πραγματοποίηση ηλεκτρολογικών εργασιών της οδού.

Από το παραπάνω χρονικό διάστημα, εξαιρούνται οι ημερομηνίες που περιλαμβάνουν τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 19/07/2016 έως 12/8/2016, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα εκτελούνται εργασίες και δεν θα γίνονται περαιτέρω αποκλεισμοί για την εκτέλεση άλλων εργασιών (π.χ. κατασκευής ή έκτακτης συντήρησης ή τακτικής συντήρησης στις ίδιες ή σε κοντινές χιλιομετρικές θέσεις).

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ημέρες εκτέλεσης εργασιών), με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της παραχωρησιούχου εταιρείας «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και εργαζομένων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. (Τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων) και την εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου. Πέραν των ανωτέρω η παραχωρησιούχος «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» είναι υποχρεωμένη:

α) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των ημερομηνιών εκτέλεσης των εργασιών, να ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη των εργασιών, για το είδος αποκλεισμού, το είδος των εργασιών, το μήκος αποκλεισμού, τις εφαρμοζόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη χρονική διάρκειά τους.

β) Να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες της οδού με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και τη διαδικτυακή της σελίδα, καθώς επίσης να παρέχει συνεχή πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας με τη χρήση πληροφοριακής σήμανσης, σταθερά ή κινητά VMS κ.λ.π., ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ) Κάθε φορά, μετά το πέρας των εργασιών, πριν νυχτώσει ή εντός των ωρών που καθορίζονται με την παρούσα, να αίρονται οι ρυθμίσεις και να απομακρύνονται τα μέσα σήμανσης και ο μηχανικός εξοπλισμός, προκειμένου το κατάστρωμα της οδού να αποδίδεται ολόκληρο στην κυκλοφορία, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί ότι είναι ελεύθερο από μηχανήματα, απορρίμματα, ανωμαλίες επιφάνειας, κ.λ.π. και ότι οι πινακίδες των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μακράς διάρκειας που τυχόν μετακινήθηκαν να επαναποθετούνται στις προβλεπόμενες θέσεις. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER