Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Νόμιμες οι μαθητικές εκδρομές από τα ΚΤΕΛ, υποστηρίζουν οι πρόεδροι Υπεραστικού και Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας

Διατάξεις νόμου και νομολογίες τακτικών δικαστηρίων επικαλούνται οι πρόεδροι του υπεραστικού ΚΤΕΛ του νομού Λάρισας Βασ. Μανδηλάς και Μιχ. Σακελλαρίου του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, αντιπαρερχόμενοι τις τοποθετήσεις της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Κ. Ελλάδος, που αμφισβητούν ευθέως, όπως τονίζουν, τη νομιμότητα του έργου των Κ.Τ.Ε.Λ. όλης της χώρας ως προς τη διεκπεραίωση μαθητικών εκδρομών"…

Η απάντηση των δύο προέδρων των ΚΤΕΛ (Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων) έρχεται μια μέρα μετά τη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων στη Λάρισα, στη διάρκεια της οποίας ανέδειξαν περιπτώσεις αντιποίησης αδειοδοτημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας και αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος του κλάδου τους από τα ΚΤΕΛ.

"Με μεγάλη έκπληξη, αλλά και δικαιολογημένη αγανάκτηση, τονίζεται στην επιστολή, αναγνώσαμε στο φύλλο της 21ης-7-2016 της Ελευθερίας" την τοποθέτηση της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Κ. Ελλάδος ως προς το έργο των τουριστικών γραφείων, η οποία όμως στην ουσία ήταν μία ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας του έργου των Κ.Τ.Ε.Λ. όλης της χώρας ως προς την διεκπεραίωση μαθητικών εκδρομών, με αόριστες αναφορές σε νόμους, νομολογία έως και αλληλογραφία με δημοσίους φορείς.

Επειδή προφανώς δεν υπήρχε αντίλογος στη Γενική Συνέλευση της ανωτέρω Ομοσπονδίας, ούτε φυσικά γίνεται στο επίμαχο άρθρο σαφής αναφορά στις διατάξεις του νόμου που καθορίζουν στο ακέραιο το μεταφορικό έργο τόσο των τουριστικών γραφείων, όσο και των Κ.Τ.Ε.Λ., αλλά και επειδή είναι αναγκαία η αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών και του επιβατικού κοινού, παρακαλούμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να δημοσιεύσετε με τον ίδιο τρόπο τις δικές μας απόψεις, οι οποίες έχουν ως κάτωθι :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:
Το μεταφορικό έργο των τουριστικών λεωφορείων καθορίζεται με σαφήνεια από το άρθρο 1 του Ν.710/1977, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.2664/1996 και ισχύει μέχρι σήμερα. Στο εδ.β της παρ.2 δε αυτού ο ανωτέρω νόμος εισάγει εξαίρεση υπέρ των Κ.Τ.Ε.Λ. και συγκεκριμένα ορίζει:

« 2. β. Στην περίπτωση ζ` της παρ.1 του παρόντος άρθρου, εκδρομές μαθητών της Δημόσιας Εκπαίδευσης μπορούν, κατ` εξαίρεση, να πραγματοποιούνται και από τα Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ με ολική μίσθωση, όταν εκτελούνται χωρίς διανυκτέρευση των εκδρομέων και με αφετηρία τον νομό της έδρας τους».

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι τροποποιήσεις που επήλθαν στο Ν.711/1977 με τον Ν.2446/1996 έλαβαν χώρα ύστερα από διαβούλευση του Υπουργείου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και την Ομοσπονδία των τουριστικών γραφείων, κατά την οποία η τελευταία αποδέχθηκε τις εξαιρέσεις στο καθαρά συγκοινωνιακό έργο των Κ.Τ.Ε.Λ. ως απόλυτα αναγκαίες, όπως π.χ. για τις μονοήμερες μαθητικές εκδρομές, τις οποίες τα διαθέσιμα τουριστικά λεωφορεία όλης της χώρας δεν επαρκούν για την πραγματοποίησή τους, δεδομένου ότι κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο εκάστου έτους που πραγματοποιούνται κυρίως αυτές, ο αριθμός τους σε ημερήσια βάση είναι υπερδιπλάσιος της δυνάμεως των τουριστικών λεωφορείων του νομού, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εκτέλεσή τους χωρίς τη συνδρομή των λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ.

Το επίμαχο άρθρο αποτελεί μέρος μίας ενορχηστρωμένης προσπάθειας της Ομοσπονδίας των Τουριστικών Γραφείων να παραπληροφορήσουν το επιβατικό κοινό, στηριζόμενη προφανώς σε μία απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Σπάρτης που δεν έκρινε ορθώς το συγκεκριμένο ζήτημα και η οποία έχει ήδη προσβληθεί νομίμως, ενώ πολύ καλά γνωρίζουν ότι η ερμηνεία των προπαρατεθεισών διατάξεων έχει ήδη κριθεί τελεσιδίκως από τα τακτικά δικαστήρια της χώρας και μάλιστα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, το οποίο σε δικαστική διαμάχη του πρώτου από εμάς (Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ. Λάρισας) και του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Νομού Λάρισας, αναγνώρισε με τη συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ.308/2011 απόφασή του το δικαίωμα του Κ.Τ.Ε.Λ. να εκτελεί μονοήμερες μαθητικές εκδρομές με αφετηρία τη Λάρισα και χωρίς διανυκτέρευση των μαθητών με λεωφορεία δημοσίας χρήσης.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΔΡΟΜΕΣ.
Ως προς το θέμα αυτό, που επίσης θίγεται στο επίμαχο άρθρο με στόχο την παραπλάνηση του αναγνωστικού κοινού, ο νόμος είναι απόλυτα σαφής και δεν επιδέχεται καμία διαφορετική ερμηνεία κατά το δοκούν. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εδάφιο ε του άρθρου 4 του Ν.2963/2001 που καθορίζει τον σκοπό των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται ότι:

«Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό». 

Σύμφωνα με τις επιταγές αυτές του νόμου ιδρύθηκαν τα τουριστικά γραφεία των Κ.Τ.Ε.Λ. ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις, με δικό τους Α.Φ.Μ. και έλαβαν σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική τουριστική άδεια από τον Ε.Ο.Τ. και δεν τίθεται επομένως το παραμικρό ζήτημα μη νομιμότητας της λειτουργίας του, κάτι που άλλωστε το γνωρίζει πολύ καλά η Ομοσπονδία των Τουριστικών Γραφείων Κ. Ελλάδος.

Συμπερασματικά, υπάρχουν σαφείς διατάξεις νόμου αλλά και ήδη εκδοθείσα νομολογία των τακτικών Δικαστηρίων, η οποία παρατίθεται ανωτέρω, που καθορίζει τη νομιμότητα των εκτελουμένων μεταφορών τόσο των τουριστικών γραφείων όσο και των Κ.Τ.Ε.Λ. και φυσικά δεν μπορεί να συγκριθεί με την όποια ερμηνεία δίδεται εσείς στηριζόμενοι σε επιστολές και αλληλογραφία με δημόσιες υπηρεσίες. 

Αυτή και μόνο αποτελεί την αλήθεια, η οποία όχι μόνο αποκρύπτεται από της γενικόλογες καταγγελίες που συμπεριλαμβάνονται στο επίμαχο άρθρο, αλλά και βάναυσα παραποιείται με προφανή σκοπό επηρεασμού της κοινής γνώμης και όχι μόνο. 

Ο καθένας ας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα".

ΠΗΓΗ: eleftheria.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER