Κυριακή 28 Ιουνίου 2015

ΟΣΜΕ: Παράνομη απόλυση & μεταφορά εργαζομένων

Προς
1.  Υπουργό  Οικονομίας,  Υποδομών,  Ναυτιλίας  &   Τουρισμού
      κ.  Γιώργο  Σταθάκη
2.  Υπουργό  Εργασίας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης
     κ.  Πάνο  Σκουρλέτη
3.  Αναπληρωτή  Υπουργό  Υποδομών,  Μεταφορών  &  Δικτύων
     κ.  Χρήστο  Σπίρτζη
4.  Ειδικό  Γραμματέα  ΣΕΠΕ
     κ.  Απόστολο  Καψάλη
5.  Διευθύντρια  Κεντρικής  Υπηρεσίας  ΣΕΠΕ
     κα  Μελπομένη  Παυλοπούλου


Κύριοι,
Στο  υπεραστικό  σταθμό  των  ΚΤΕΛ  στα  Κάτω  Πατήσια  (Ρικάκη  6)  και  για  λογαριασμό  της  επιχείρησης  ΚΤΕΛ  Ν.  Μαγνησίας  Α.Ε.  εργάζονται  επτά  (7)  εργαζόμενοι  (εκδότες – αποθηκάριοι – φορτοεκφορτωτές)  με  συμβάσεις  εξαρτημένης  εργασίας  αορίστου  χρόνου.
          Στις  20-5-2015  οι  εργαζόμενοι  αυτοί  κλήθηκαν  μεμονωμένα  σε  γραφείο  του  Υπεραστικού  σταθμού  από  την  επιχείρηση  με  την  επωνυμία  «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ  &  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  (Κεντρικό:  Ζάχου  6 – Βόλος)»  να  υπογράψουν  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  45  ημερών  περίπου,  στα  επίπεδα  της  Εθνικής  Συλλογικής  Σύμβασης  Εργασίας,  προκειμένου  να  εκτελούν  τα  ίδια  καθήκοντα  για  λογαριασμό  όμως  του  νέου  εργοδότη,  χωρίς  να  έχει  προηγηθεί  απόλυση  ή  σύμβαση  δανεισμού.
          Στον  εργασιακό  χώρο  αναρτήθηκε  από  τον  νέο  εργοδότη  στις  20-5-2015  πίνακας  προσωπικού  με  ημερομηνία  πρόσληψης  18-5-2015  και  πίνακας  υπηρεσίας. 
          Παρότι  ο  νέος  εργοδότης  και  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  προσωπικού  έχει  προσλάβει  όλους  τους  εργαζόμενους  του  ΚΤΕΛ  Μαγνησίας  στις  18-5-2015,  χωρίς  οι  ίδιοι  να  το  γνωρίζουν,  στις  20-5-2015  τους  αναγκάζει  να  υπογράψουν  ατομικές  συμβάσεις  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  μικρής  διάρκειας.
          Για  όλους  τους  παραπάνω  λόγους  ζητάμε  από  την  υπηρεσία  σας  να  ελέγξει  άμεσα  την  επιχείρηση  ΚΤΕΛ  Ν.  Μαγνησίας  Α.Ε.,  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  νομιμότητα  της  μεταφοράς  του  συνόλου  του  προσωπικού  της  στον  εργοδότη  με  την  επωνυμία  «ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΠΟΛΙΤΗΣ  ………………………………………»
          Παρακαλούμε  για  τις  άμεσες  ενέργειές  σας.
   
                       Για  την  Ο.Σ.Μ.Ε
 Ο  Πρόεδρος                                Ο  Γεν.  Γραμματέας

Θεμιστοκλής  Αμπλάς           Διομήδης  Καρακωνσταντής
  

Κοινοποίηση:
1. Εισαγγελέα  Βόλου
2. Εισαγγελέα  Αθηνών 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER