Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Μιχελογιαννάκης: Όχι στο ξεπούλημα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Γενικότερα οι εταιρίες συγκοινωνιών που έχουμε είναι:
  1. Η εταιρία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε, (Ο.ΣΥ. Α.Ε) εταιρία που προέκυψε κατόπιν απορρόφησης της εταιρείας Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (τρόλλεϋ) από την εταιρεία Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (θερμικά λεωφορεία).
  2. Η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες) στην οποία περιλαμβάνονται ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π), η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ), και η ΤΡΑΜ Α.Ε.
Οι δύο παραπάνω εταιρίες παροχής συγκοινωνιακού έργου είναι εταιρίες Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε).

Έχουμε τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι ένας όμιλος εταιρειών παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως και εκμεταλλεύσεως της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. O Όμιλος ΟΣΕ Α.Ε., αποτελείται από την Μητρική Εταιρεία (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) και την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των σε εξέλιξη ή προς ανάθεση έργων εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής υποδομής.

Έχουμε την ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. η οποία είναι επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, με μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης και διαχείρισης της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα και διαχειρίζεται εκτάσεις 100.000 στρεμμάτων και πλήθος κτιρίων άνω των 4.500 με εμβαδόν 540.000 τ.μ.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα και πραγματοποιεί προαστιακά, περιφερειακά και υπεραστικά δρομολόγια. Ιδρύθηκε το 2005, αρχικά ως θυγατρική της εταιρείας ΟΣΕ Α.Ε., με σκοπό την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Οι κυριότεροι σκοποί της εταιρίας είναι:
  • Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών, περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών. καθώς και μεταφορών πάσης φύσεως με συστήματα σταθερής τροχιάς.
  • Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση συνδυασμένων μεταφορών (με άνω του ενός μέσου μεταφοράς, δηλαδή).
  • Η ανάπτυξη, οργάνωση και εκμετάλλευση αστικών, προαστιακών περιφερειακών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορειακών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, στην αλλοδαπή ή την ημεδαπή.
  • Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη με διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Η οργάνωση, εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών κατάκλισης και εστίασης επιβατών.
Το σατανικό σχέδιο της Ευρώπης είναι να έχουμε 2 εταιρείες μια που να περιέχει τον ΟΣΕ, την ΓΑΙΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ και μια άλλη με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ που κάνει συντήρηση σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.

Η δεύτερη εταιρία που θέλουν να δημιουργηθεί είναι το φιλέτο και θέλουν να το αγοράσουν. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου