Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Νωρίτερα στην σύνταξη με αξιοποίηση του χρόνου επιδότησης ανεργίας ΟΑΕΔ

Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης θα λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος επιδότησης της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, μέχρι 200 μέρες συνολικά, είτε πρόκειται για παλαιούς, είτε πρόκειται για νέους ασφαλισμένους. 

Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ), παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. 

Πιο συγκεκριμένα τονίζεται η προϋπόθεση των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, που ισχύει για τις περιπτώσεις «νέων» ασφαλισμένων του ΙΚΑ (έναρξη ασφάλισης από 1.1.1993 και μετά). 

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύει ότι εάν συμπληρωθούν 4.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και δικαίωμα μειωμένης σύνταξης γήρατος με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. 

Στο έγγραφο τονίζεται ότι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 750 ημερών ασφάλισης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και μέχρι 200 ημέρες συνολικά, εφόσον βεβαίως η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία. 

Ας σημειωθεί ότι για «παλαιούς» ασφαλισμένους (έναρξη κύριας ασφάλισης έως 31.12.1992), για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος, κατά την τελευταία πενταετία. 

Υπενθυμίζεται ότι και στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. και μέχρι 200 ημέρες, στην περίπτωση που η επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου