Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΟΑΣΑ σε αναζήτηση συνεργάτη επικοινωνίας


Ο ΟΑΣΑ έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο τον «σχεδιασμό και υλοποίηση προγράμματος προβολής και δημοσιότητας».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 55.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και η προθεσμία υποβολής σχετικών προσφορών λήγει στις 18 Δεκεμβρίου. 

Ενδεικτικότερα, το υπό ανάθεση έργο αφορά σε συμβουλευτικές υπηρεσίες για το πλάνο επικοινωνίας του ΟΑΣΑ γενικότερα, για τη διαχείριση επικοινωνιακών αναγκών, για το λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ο όμιλος θα υλοποιήσει κατά το 1ο εξάμηνο του 2015, καθώς και για τη διαμόρφωση πολιτικής ΕΚΕ και σχεδιασμό ενιαίου διαδικτυακού τόπου. 

Αντίστοιχο έργο είχε ανατεθεί τον Μάρτιο του 2014 στην V+O, μετά από διαγωνισμό. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου