Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Δέσμη 14 προτάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για λύση στη μεταφορά των μαθητών

Δέσμη 14 προτάσεων προς την κυβέρνηση, προκειμένου να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, που ταλαιπωρεί ακόμη και σήμερα 3,5 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς εκατοντάδες μαθητές σε όλη την Κεντρική Μακεδονίας, στέλνει το περιφερειακό συμβούλιο.

Στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, όπου συζητήθηκε γι’ ακόμη μια φορά εκτενώς το πρόβλημα, όλες οι παρατάξεις τοποθετήθηκαν και αποφάσισαν τελικά να στείλουν ακόμη μια επιστολή στην κυβέρνηση, ώστε να λυθεί το πρόβλημα οριστικά κι όχι με μικρούς χρονικούς ορίζοντες διαρκών παρατάσεων, όπως για παράδειγμα με την τρέχουσα σύμβαση μεταφοράς, που ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου του 2015.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επέρριψε σοβαρότατες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως «παρότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει καμιά εκ του νόμου αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο ζήτημα κάνει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα διαρκείς προσπάθειες για να μη μείνει κανένα παιδί χωρίς μεταφορά».

Ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό, αφού το πρόβλημα είναι μεγάλο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη όπου, σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, Φάνη Παπά, περίπου 200 παιδιά είναι εκτός της μεταφοράς.

Ο κ. Παπάς ανέφερε ότι το πρόβλημα προκύπτει κυρίως από το σχετικό νόμο, που ακολουθεί το μαθηματικό τύπο στις συμβάσεις Πολιτείας – λεωφορειούχων, με αποτέλεσμα για μια σειρά περιπτώσεων μεταφοράς μαθητών να μην κρίνεται συμφέρουσα η σύμβαση από τους λεωφορειούχους και να κηρύσσονται άγονοι οι σχετικοί διαγωνισμοί. Τελικά τα παιδιά δε μεταφέρονται στα σχολεία τους, παρότι φέτος η Περιφέρεια αύξησε κατά περίπου 900.000 ευρώ το σχετικό προϋπολογισμό…

«Όλος ο κρατικός μηχανισμός ταλαιπωρήσαμε μαθητές και γονείς. Το πρόβλημα είναι στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του καλοκαιριού του 2013. Όλοι το γνωρίζουν, αλλά δυστυχώς παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας, δεν κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις», τόνισε ο κ. Παπάς.

Το θέμα ανακίνησε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας, Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, ο οποίος είπε ότι στην Ημαθία είναι τόσο οξύ το πρόβλημα, που οι γονείς σκέφτονται να κλείσουν τα σχολεία μέχρι να λυθεί. Ανάλογα προβλήματα ανέφεραν και οι άλλοι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες.

Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση αποφασίστηκε τελικά η αποστολή της δέσμης προτάσεων προς την κυβέρνηση, ώστε να δοθεί οριστική λύση.

Οι προτάσεις είναι:

- Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών να είναι μεταβιβαστικές πληρωμές, δηλαδή όσες μεταφορές χρειάζονται τόσα χρήματα να δίδονται από τον προϋπολογισμό και να μην εγγράφονται αυτά τα χρήματα στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της αυτοδιοίκησης.

- Τροποποιήσεις στην ΚΥΑ με συμπληρώσεις και παρεμβάσεις (π.χ. κατάργηση 90λεπτης παραμονής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης).

- Οι προβλέψεις της ΚΥΑ., σχετικά με τις αποστάσεις που καθορίζουν τους δικαιούχους μεταφοράς, χρειάζεται να απλοποιηθούν και να καταργηθεί η περίπτωση Β΄, άρθ. 1, παρ. 1.

- Τα όρια του άρθρου 1 χρειάζεται να επανεξετασθούν, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις είναι εφικτό να διανυθούν πεζή με ασφάλεια από μαθητές στις αντίστοιχες ηλικίες.

- Οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας να μεταφέρονται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών όταν η συνολική απόσταση της κατοικίας τους (από την συντομότερη ενδεδειγμένη [ασφαλή] πεζή διαδρομή) από το σχολείο είναι πάνω από 1.200 μ. (άσχετα από την απόσταση από στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης). Επιπλέον, κατά τη μεταφορά των μαθητών Α/θμιας εκπαίδευσης, είναι αναγκαία η παρουσία συνοδού στο μεταφορικό μέσο.

- Να διευκρινιστεί προς τους αρμόδιους φορείς ότι η μεταφορά μαθητών Β΄/θμιας εκπαίδευσης με ΜΜΜ πρέπει να θεωρείται «αδύνατη» (κατά τη διατύπωση του άρθ. 2, Κεφ. Γ΄, περ. 1 της Κ.Υ.Α.), εφόσον απαιτούνται πολλαπλές μετεπιβιβάσεις, καθώς αποτελεί τουλάχιστον επισφαλή τρόπο μετακίνησης και σίγουρα πολύ χρονοβόρο.

Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά πρέπει να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών. Ακόμα και στην περίπτωση που θα κριθεί καταρχήν αναγκαία μία μετεπιβίβαση, θα πρέπει να προβλέπεται σαφώς η υποχρέωση της Περιφέρειας να συνεκτιμά για την τελική της κρίση και άλλους παράγοντες, όπως ο συνολικός χρόνος περπατήματος και αναμονής σε στάσεις, το φορτίο των μαθητών ορισμένων κατευθύνσεων, πληθυσμιακά-γεωγραφικά κριτήρια, αστική ή μη αστική περιοχή, κ.λπ..

- Να διασφαλιστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο η παραμονή, πάντοτε εντός του σχολείου και σε κατάλληλες συνθήκες απασχόλησης/εποπτείας, των μαθητών που χρειάζεται να περιμένουν λόγω του χρόνου εκτέλεσης του δρομολογίου τους.

- Να συγκροτηθεί άμεσα η, προβλεπόμενη στην Κ.Υ.Α., Ομάδα 1ιαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) με προηγούμενη υπόδειξη εκπροσώπων εκ μέρους των φορέων που μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα του Υπουργείου Εσωτερικών (όπως το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών).

- Να εξεταστεί η δυνατότητα να δίνεται, σύμφωνα και με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα, πρόσβαση στους φορείς που υλοποιούν τον σχεδιασμό της μεταφοράς μαθητών σε συγκεκριμένα πεδία της κεντρικής βάσης δεδομένων «my school» του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στα στοιχεία διευθύνσεων κατοικίας των μαθητών. 7στόσο, θα πρέπει η πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή τη βάση να γεωαναφερθεί, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή της για τον καθορισμό των δρομολογίων, τόσο επειδή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει για τους δικαιούχους της μεταφοράς βάσει των αποστάσεων που καθορίζονται σε αυτήν, όσο και επειδή θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να μπορούν να συνδυαστούν με τα δρομολόγια των ΜΜΜ και το οδικό δίκτυο.

- Για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση και τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, καθώς και για τον προσδιορισμό των δικαιούχων απαιτείται η δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων, στην οποία θα αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και θα συμπεριλαμβάνονται: 1. διευθύνσεις κατοικίας του μαθητικού πληθυσμού 2. τα δρομολόγια ΜΜΜ 3. προσδιορισμός δικαιούχων βάσει των αποστάσεων και των υφιστάμενων δρομολογίων 3. το συγκοινωνιακό δίκτυο (που θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του δικτύου και της ποιότητας του) 4. πληροφορίες για οχήματα και λεωφορεία δημόσιων φορέων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών.

- Να επανεξεταστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το μέτρο των συγχωνεύσεων σχολείων στις περιπτώσεις που δημιουργεί αναγκαιότητα μετακίνησης των μαθητών, καθώς φαίνεται ότι το οικονομικό όφελος που υποστηρίζεται ότι προκύπτει, μειώνεται στο σύνολό του και η δαπάνη μετακυλύεται σε μεγάλο βαθμό στο Υπουργείο Εσωτερικών, που είναι επιφορτισμένο με τις μετακινήσεις των μαθητών. Επομένως, θα ήταν αναγκαία μια απολογιστική μελέτη (που να συσχετίζει το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τις συγχωνεύσεις με το κόστος που παράγουν).

- Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να εξαιρείται αυτός που θα συμμετέχει σε διαγωνισμό από την υποχρέωση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Αυτό να ελέγχεται κατά την διαδικασία της πληρωμής, προβλεπόμενου συμψηφισμού τυχόν οφειλών.

- Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου οι διαδικασίες να εξαιρούνται από την υποχρέωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού, λόγω αδυναμίας συμμετοχής των μεταφορέων ( κυρίως κάτοχοι ταξί)

- Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση προκειμένου ο προσυμβατικός έλεγχος να γίνεται για λόγους ταχύτητας από την υπηρεσία επιτρόπου ελεγκτικού συνεδρίου του κάθε νομού, ακόμα και στις περιπτώσεις του διεθνή διαγωνισμού.

Στη σχετική συζήτηση που προηγήθηκε, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννης Ιωαννίδης, επισήμανε ότι «ξοδεύτηκαν επί νομαρχιών εκατομμύρια, πολλές φορές χωρίς καν διαγωνισμούς για τη μεταφορά των μαθητών. Να γίνει ειδική συνεδρίαση παρουσία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων».

Η επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας», Δέσποινα Χαραλαμπίδου, τόνισε ότι «αιτία του προβλήματος είναι η τεράστια επίθεση στο δημόσιο σχολείο από τη μνημονιακή κυβέρνηση», ενώ έκανε λόγο για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, το οποίο καρπώθηκαν λεωφορειούχοι, από ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ, μέχρι τουριστικά λεωφορεία…

Ο επικεφαλής της «Ελληνικής Αυγής», Νίκος Χρυσομάλλης, δήλωσε ότι «τα χρόνια που δεν υπήρχε πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών γινόταν απάτη. Εκμεταλλεύονταν πολλά χρήματα ΚΤΕΛ και λεωφορεία. Τα παιδιά που αναγκάζονται σήμερα να περιμένουν πάνω από 90 λεπτά στις στάσεις κινδυνεύουν. Παλιά γινόταν πάρτι χρημάτων και τώρα περάσαμε στο άλλο άκρο να δίνονται ψίχουλα στους λεωφορειούχους».

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Γιάννης Ζιώγας, επισήμανε ότι απαιτείται μόνιμη λύση με απευθείας κρατική χρηματοδότηση.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Συμμετέχω», Μάρκος Μπόλαρης, ζήτησε «να γίνει ειδική συνεδρίαση και να αναζητηθεί νομοθετική λύση για να σταματήσει οριστικά αυτή η κοροϊδία κι όχι να συνεχίζονται μεσοβέζικες λύσεις, όπως με την τρέχουσα σύμβαση που φτάνει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και μετά υπάρχει ξανά πρόβλημα».

Η επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες Μπροστά», Νιόβη Παυλίδου, ζήτησε να δοθεί υπεύθυνη λύση από την κυβέρνηση, που έχει και την αρμοδιότητα.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη», Μιχάλης Τρεμόπουλος, υπογράμμισε ότι η αιτία του προβλήματος ανάγεται «στο μεγάλο φαγοπότι των προηγούμενων ετών, όπου χάθηκαν 11 εκ. ευρώ σε μια πενταετία, όπως έδειξε το πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης».

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝΤΑΡΣΙΑ», Θανάσης Αγαπητός, τόνισε πως «το πρόβλημα συνδέεται με τη γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης» και ζήτησε τη δημιουργία μόνιμου φορέα αρμόδιου για τη μεταφορά μαθητών.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER