Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2014

ΟΑΣΑ: Ισχύς ετησίων καρτών και εισιτηρίων παλαιών τιμών.

Σας ενημερώνουμε ότι σε ότι αφορά ετήσιες κάρτες παλαιών τιμών, ισχύουν τα εξής:

1. Οι ετήσιες κάρτες λεωφορείων, τρόλλεϋ & τραμ, αξίας € 200,00 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοι των καρτών αυτών έχουν επίσης δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να επεκταθεί η ισχύς τους σε όλα τα μέσα, σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική.

Οι επιβάτες που είχαν αγοράσει ετήσια κάρτα αξίας € 200,00 από εκδοτήριο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχουν τη δυνατότητα να την αναβαθμίσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αθηνάς 67).

Η διαδικασία αναβάθμισης ετήσιων καρτών που είχαν πωληθεί μεμονωμένα από τον ΟΑΣΑ, πραγματοποιείται στα γραφεία του Οργανισμού (Μετσόβου 15).

Οι επιβάτες που είχαν αγοράσει ετήσια κάρτα αξίας € 200,00 από τον ΟΑΣΑ με έκπτωση μέσω Συλλόγων/Σωματείων/Εταιρειών, θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα τους, προκειμένου να ενημερώνονται εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου υπογραφής των Συμβάσεων ώστε να μπορούν πραγματοποιούνται από τον ΟΑΣΑ αναβαθμίσεις ή νέες πωλήσεις καρτών με έκπτωση.


2. Η ισχύς των καρτών για όλα τα μέσα αξίας 450,00 ευρώ, επεκτείνεται στο Μετρό από το Κορωπί μέχρι και το Αεροδρόμιο.

Επιπλέον για τις ετήσιες κάρτες αξίας 450,00 ευρώ, των οποίων η αξία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μειώνεται από 450,00 ευρώ σε 320,00 ευρώ, επεκτείνεται η ισχύς τους ανάλογα με το μήνα αγοράς, ως εξής:

Α. Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Οκτώβριο 2013 έως Μάρτιο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Β. Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Απρίλιο 2014 έως Αύγουστο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Οι επιβάτες θα μετακινούνται το χρονικό διάστημα της παράτασης ισχύος με την επίδειξη της κάρτας στο στέλεχος της οποίας αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος της και ένα από τα 12 κουπόνια της ετήσιας κάρτας.


Ισχύς εισιτηρίων παλαιών τιμών.

Tα εισιτήρια παλαιών τιμών & ισχύος που βρίσκονται στην κατοχή των επιβατών, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31.3.2015.

Σχετικά με την ισχύ των παλαιών τύπων εισιτηρίων ισχύουν τα εξής:
  • Τα παλαιού τύπου ενιαία εισιτήρια αξίας €1,40 (μειωμένο € 0,70), εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με την παλαιά τους ισχύ, δηλαδή για 90 λεπτά από την επικύρωσή τους.
  • Τα παλαιού τύπου εισιτήρια μίας διαδρομής με Λεωφορείο, Τρόλλεϋ ή Τραμ αξίας €1,20 (μειωμένο € 0,60), εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως νέα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,20 (μειωμένο € 0,60), για 70 λεπτά από την επικύρωσή τους.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου