Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Παράταση έλαβε η τοποθέτηση ABS σε φορτηγά και λεωφορεία έως και τον Ιούνιο του 2014.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών, η εγκατάσταση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) από φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκόμενα οχήματα που εισήχθησαν στην Ελλάδα μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2003 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήρε παράταση έως και τις 30 Ιουνίου του 2014.

Υπενθυμίζεται ότι η μέχρι πρότινος καταλυτική ημερομηνία ήταν η 1 Ιανουαρίου του 2014, κάτι το οποίο όμως άλλαξε.

Συνεπώς, όσοι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματά τους. Ειδικότερα, από τις 30 Ιουνίου και μετά απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών που δεν έχουν εγκαταστημένο ABS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, διευκρινίζονται:
  • Εφόσον στον ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται ένα (1) έτος μετά.
  • Εάν κατά τον τρέχοντα τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS), τότε χορηγείται η ετήσια καταλληλότητα, στον χώρο δε των παρατηρήσεων του ΔΤΕ θα αναγράφεται η παρατήρηση “Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό μέχρι 30.06.2014, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του βάσει της υπ’ αριθμ. 40857/4926/13 υ.α.”.


1 comments:

έχει υπογραφεί και θα δημοσιευτεί απόφαση για παράταση ως 31.12.2014, ενόψει πορίσματος από το ΕΜΠ.... και οι μεταβιβάσεις επιτρέπονται πλέον με υπ. δήλωση γνώσης της υποχρέωσης.....

Δημοσίευση σχολίου