Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Το ΠΑΣΟΚ «αδειάζει» τον Μ. Χρυσοχοΐδη. «Όχι» στις συγχωνεύσεις ΔΕΚΟ

Την αντίθεσή του στην πρόθεση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Μ. Χρυσοχοΐδη να συγχωνεύσει τις κατασκευαστικές ΔΕΚΟ της εποπτείας του (π.χ. ΕΡΓΟΣΕ με Αττικό Μετρό) εξέφρασε ο τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ.

Στο θέμα της αξιολόγησης των δομών των εποπτευομένων προσώπων του υπουργείου Υποδομών, ο τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ προτείνει προσεκτική, μεθοδική και νηφάλια προσέγγιση της βελτιστοποίησης των δομών τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο περιορισμός του Δημόσιου Τομέα και η σταδιακή οριοθέτηση του ρόλου του στον καθαρά επιτελικό εποπτικό/ελεγκτικό τομέα επιβάλει τον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών του και την αντίστοιχη αναδιοργάνωση των οργανωτικών μονάδων που τις παράγουν.

Στην νέα αυτή στρατηγική ο δημόσιος τομέας μέσω των κρατικών του Υπηρεσιών θα καθορίζει τους κανόνες και τις προδιαγραφές, θα τηρεί τις βάσεις δεδομένων και τα Μητρώα, θα διενεργεί ελέγχους και θα εποπτεύει την τήρηση των κανόνων. Στo οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων προβλέπονται τρία επίπεδα προς εκπλήρωση του παραπάνω. Το πολιτικό, το στρατηγικό και το εκτελεστικό /διαχειριστικό επίπεδο.

Έτσι λοιπόν η πολιτική ηγεσία με βάση τα πολιτικά, κοινωνικά και τεχνοοικονομικά δεδομένα χαράσσει την στρατηγική και κάνει τις επιλογές των έργων, οι κεντρικές Υπηρεσίες προβαίνουν στον σχεδιασμό τους, καθορίζοντας παράλληλα τους κανόνες και τις προδιαγραφές για την υλοποίησή τους, ενώ το εκτελεστικό μέρος αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν είτε οι Ειδικές Υπηρεσίες του Δημοσίου (ΕΥΔΕ), είτε Νομικά πρόσωπα Διαχείρισης Έργων που τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, όπως η Εγνατία Οδός Α.Ε., η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εγνατία, ΕΡΓΟΣΕ και Μετρό δεν είναι απλές κατασκευαστικές ΔΕΚΟ

Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι οι παραπάνω νομικές οντότητες σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν Κατασκευαστικές Εταιρίες, αλλά σχήματα Διαχείρισης Κατασκευής Δημοσίων έργων με την μέθοδο του project management. Πιο συγκεκριμένα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα προετοιμάζουν την ωρίμανση των έργων προκηρύσσοντας με ανοικτές διαδικασίες τις απαραίτητες μελέτες.

Εποπτεύουν την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την εκπόνηση των μελετών είτε με ίδια μέσα είτε με εξειδικευμένους ελεγκτές (checkers) που πάλι επιλέγονται με ανοικτές διαδικασίες. Στην συνέχεια προβαίνουν στην δημοπράτηση των έργων και με την υποστήριξη construction managers εποπτεύουν την ορθή εκτέλεση της κατασκευής στην ποιότητα, τον χρόνο και στο κόστος που προδιαγράφουν οι σχετικές συμβάσεις κατασκευής.

Ειδικότερα τα παραπάνω εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα αποτελούν συμπαγείς τεχνοδομές με υψηλού επίπεδου στελεχιακό δυναμικό και σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία.

Αποτελούν επίσης συμπαγείς τεχνοδομές με εξειδικευμένες διαχειριστικές ικανότητες και αποκτηθείσα εμπειρία που θα ζήλευαν ακόμη και οι πιο έμπειροι ανάλογοι Ευρωπαϊκοί και διεθνείς διαχειριστικοί οργανισμοί .

Τέλος, ο Τομέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ στο θέμα της αξιολόγησης των δομών των εποπτευομένων προσώπων του Υπουργείου Υποδομών προτείνει προσεκτική, μεθοδική και νηφάλια προσέγγιση της βελτιστοποίησης των δομών τους, κάνοντας χρήση, πέραν των όποιων πολιτικών επιλογών, τεχνοκρατικά δεδομένα, που με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο θα αντιμετωπίζουν το μέλλον και την αποτελεσματικότητα αυτών των Νομικών Προσώπων».0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER