Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Ελέγχους «αμερικανικού τύπου» για τους φορολογούμενους, προβλέπει εγκύκλιος του Θεοχάρη

Αναλυτικά στοιχεία για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους και για τις δαπάνες διαβίωσής τους θα πρέπει να υποβάλλουν στην εφορία οι φορολογούμενοι, επιτηδευματίες και μη, οι οποίοι θα ελέγχονται πλέον με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου αμερικανικού τύπου.

Κοινώς, όποιος μπει στο «στόχαστρο» καλείται να υποβάλει από λογαριασμούς νερού και ρεύματος, μέχρι στοιχεία για τα ακίνητα και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του, αφού οφείλει να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ακρίβεια των δηλωθέντων για την περιουσία του, καθώς και να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο σχετικά με τον τρόπο διαβίωσής του.

Εγκύκλιος του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων Χάρη Θεοχάρη παρέχει οδηγίες προς τις εφορίες σχετικά με την διαδικασία των ελέγχων.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο

Ετσι, όπως διευκρινίζεται οι φορολογούμενοι θα καλούνται με επιστολή της εφορίας να συμπληρώσουν δύο έντυπα.

Το πρώτο είναι το έντυπο με όλα τα διαθέσιμα περιουσιακά τους στοιχεία. Θα παρέχουν αναλυτική κατάσταση των στοιχείων αυτών, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία των δαπανών που σχετίζονται με αυτά.

Το δεύτερο είναι το ερωτηματολόγιο με τον τρόπο διαβίωσή τους και των υποχρεώσεων τους (δαπάνες κ.ά).

Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, αν οι ελεγχόμενοι δεν συνεργάζονται με την εφορία θα πληρώνουν πρόστιμο από 1.000 ως 50.000 ευρώ.

Με άλλη εγκύκλιο του γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων ορίζεται ότι θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος στο 2% των δηλώσεων που υπέβαλαν οι επαγγελματίες το 2012 και αφορούν τα εισοδήματα του 2011.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER