Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Στην ΕΛΑΣ οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας


Στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στην βουλή προβλέπεται ότι μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας οι αρμοδιότητες της περνούν στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αστυνομία) ενώ οι αρμοδιότητες που αφορούν έσοδα των δήμων θα περάσουν σε υπαλλήλους των δήμων.

Συγκεκριμένα η διάταξη προβλέπει ότι οι αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας μετά την κατάργηση της ασκούνται από την 23η.9.2013 από την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αστυνομία), ενώ προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες που έχουν έσοδα ασκούνται από άλλους υπαλλήλους του δήμου: «Η μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές.

Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην διάταξη του Πολυνομοσχεδίου.

Επίσης αναφέρει ότι «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του δημάρχου. Με την ίδια απόφασή του δημοτικού συμβουλίου δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών».

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER