Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Προτάσεις Γραμματείας Νέων ΓΣΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Προτάσεις για την αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλήματος της ανεργίας των νέων κατέθεσε στη Βουλή και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Γραμματεία Νεολαίας της ΓΣΕΕ.

Η αντιμετώπιση της ανεργίας βρίσκεται στην προμετωπίδα των αγώνων της Συνομοσπονδίας η οποία έχει τονίσει κατ΄ επανάληψη ότι η αδυναμία ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας, έχει τεράστιες κοινωνικές συνέπειες και προκαλεί μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες μάλιστα, σύμφωνα με τις πλέον συντηρητικές προβλέψεις, προσεγγίζουν το 2% του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Γραμματέας Νέων της ΓΣΕΕ Γ.Πούπκος η ανεργία των νέων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα σημερινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα οποία καταγράφουν την ανεργία στις ηλικίες 15-24 σε ποσοστό 58,3% ενώ για τους 25-34 ετών στο 34,6%.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία Νέων της ΓΣΕΕ, απαιτούνται:
Εναλλακτική πολιτική με κέντρο βάρους την ανάπτυξη, η οποία πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δημιουργία μακροπρόθεσμων, βιώσιμων θέσεων εργασίας που θα παρέχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές. 

Ανάληψη συντονισμένων δράσεων, εθνικών πρωτοβουλιών και ενίσχυσης των ενεργών πολιτικών απασχόλησης. Σε καμία περίπτωση, όμως, οι πολιτικές αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «εργαλείο» είτε καταστρατήγησης θεμελιωδών εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, είτε περαιτέρω επέκτασης της ευελιξίας και υποκατάστασης ή αντικατάστασης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού με «φθηνότερη» και ανασφάλιστη απασχόληση. 

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, η οποία όμως οφείλει να εδράζεται σε έναν ευρύτερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό επαναπροσανατολισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, διαρθρωτικής επέκτασης της αγοράς εργασίας και διαμόρφωσης ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και θα βοηθήσει στην τεχνολογική και καινοτομική ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας. 

Νέο αναπτυξιακό πρότυπο προκειμένου να επιτευχθεί η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας, στην επιτυχία του οποίου θα πρέπει στη συνέχεια να προσανατολιστούν η οικονομική και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας. Χρειάζεται μια εθνική, κοινωνική αναπτυξιακή συμφωνία στην οποία δεν μπορεί να είναι απούσα η νέα γενιά της πατρίδας μας. 

Θέσπιση στη χώρα μας του «Youth Guarantee», δηλαδή πολιτική της «Εγγύησης της Νεολαίας» που θα διασφαλίζει σε κάθε νέο, το δικαίωμα σε θέση εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 4 μήνες μετά το τέλος των σπουδών του ή 4 μήνες αφότου έχει χάσει την δουλειά του, στα πρότυπα αντίστοιχων πολιτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Με τις προτάσεις αυτές θα καταστεί δυνατό να ξεφύγουν οι νέοι άνθρωποι από το εργασιακό περιθώριο στο οποίο βρίσκονται και να αντιμετωπιστούν τα οξυμμένα προβλήματα φτώχειας, υλικής υστέρησης και κοινωνικού αποκλεισμού που βιώνουν σήμερα.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου