Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων από τον δήμο ΑΘηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων , Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους έτους 2013, που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων του δημου Αθηναίων μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 01/05/2013 έως και 31/05/2013 στη Λιοσίων 22, 2ος όροφος καθώς και στις Γραμματείες των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.

Πληροφορίες τηλ. : 210 5242949

Aκολουθούν η αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ο Δήμος Αθηναίων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας)
συμμετέχει στο πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους
Του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απόρους έτους 2013
Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες που
διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο
ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται παρακάτω :

Για το ένα άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα να είναι μέχρι και 7.200 €.
Για την άπορη οικογένεια (2 μέλη, οι σύζυγοι ή 1 άτομο και 1 προστατευόμενο παιδί), μέχρι 10.700 €.
Για οικογένεια με 3 μέλη, μέχρι και 11.520 €.
Για οικογένεια με 4 μέλη, μέχρι και 14.400 €.
Για οικογένεια με 5 μέλη, μέχρι και 17.280 €.
Για κάθε προστατευόμενο μέλος, πέρα των τριών (3), προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
Στην περίπτωση άπορου ατόμου που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600€. 

Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή περισσότερα μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία)
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Άδεια παραμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς).
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. ( ΔΕΚΟ , Μισθωτήριο κ.λ.π.)
Διάστημα υποβολής αιτήσεων τελικών δικαιούχων – απόρων στους φορείς εκπροσώπησης ορίζεται από 01/05/2013 έως και 31/05/2013.

αιτηση

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER