Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012

Η Ελλάδα περιόρισε τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Βάφτισαν σαν σχέδιο του κράτους, την κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, η οποία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών ρυπογόνων επιχειρήσεων και αναγκάζει τους Έλληνες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους με τα αυτοκίνητα τους, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και την αδυναμία πληρωμής έστω και των βασικών αναγκών:

Η Ελλάδα περιόρισε τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων κάτω από τα εθνικά ανώτατα όρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.

Στην έκθεση, που δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollutant-emission-limits-exceeded, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα 15 κράτη-μέλη, που περιόρισαν τις εκπομπές σε όλους τους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Σημειώνεται ότι στα υπόλοιπα 12 κράτη-μέλη παρατηρήθηκαν υπερβάσεις τουλάχιστον σε έναν ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Στο πλαίσιο των μέτρων και ενεργειών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από όλες τις πηγές (παραγωγή ενέργειας, βιομηχανίες, μεταφορές κ.λπ.) η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει -από το 2001- ανώτατα όρια εκπομπών για τους βασικούς ρύπους που επηρεάζουν την υγεία του πληθυσμού.

Τα όρια αυτά αφορούν σε κάθε κράτος-μέλος ξεχωριστά, επειδή αναφέρονται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε καθένα από αυτά.

Για την επίτευξη των εν λόγω ορίων, κάθε κράτος-μέλος σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικά μέτρα περιορισμού των εκπομπών, ενώ οργανώνει και συστήματα παρακολούθησης της απόδοσης των μέτρων αυτών.

ΠΗΓΗ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER