Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019

«Αττικό Μετρό»: Στατικά επαρκής η γέφυρα Γρ. Λαμπράκη στον Πειραιά

«Η αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω της λειτουργίας του Τραμ, δεν κρίνεται απαραίτητη» απαντά η «Αττικό Μετρό», μετά και την επιστολή που της απέστειλε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, που ζητεί έλεγχο και συντήρησή της.

Ειδικότερα, σε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμά της, επισημαίνει τα εξής: 

  • Η γέφυρα Λαμπράκη κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς. 
  • Στην εργολαβία της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά, επειδή στη γέφυρα  υπήρχαν ορατές επιφανειακές φθορές, προβλέφθηκε στις περιοχές που έχει φθαρεί το σκυρόδεμα και έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός, να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς εργασίες για την αποκατάστασή τους. Οι εργασίες αυτές με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. 
  • Από το 2015, έγκαιρα, προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση του Τραμ στα εντατικά μεγέθη της γέφυρας, ανατέθηκε από την «Αττικό Μετρό» στην εταιρεία «ΝΑΜΑ LAB  Εργαστήριο Γεωτεχνικής  Μηχανικής, Δοκιμών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε.», μέσω της αναδόχου του έργου εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», η εκτέλεση επιτόπου εργαστηριακών δοκιμών για τη δομική αξιολόγηση της γέφυρας. Η έρευνα περιελάμβανε δοκιμές κρουσιμέτρου σε σκληρυμένο σκυρόδεμα, δοκιμές προσδιορισμού ταχύτητας διάδοσης υπερήχων σε σκληρυμένο σκυρόδεμα, καταγραφή οπλισμού και λήψη, διαμόρφωση και προσδιορισμό αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος. Σκοπός της έρευνας ήταν ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού και ο προσδιορισμός του οπλισμού των δομικών στοιχείων της γέφυρας, τα δε αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια στις μελετητικές εργασίες για τη δημιουργία των αναλυτικών προσομοιωμάτων των τριών αντιπροσωπευτικών αμφιέρειστων ανοιγμάτων του φορέα της γέφυρας. 
  • Η «Αττικό Μετρό» ανέθεσε και στο ΕΜΠ την πραγματοποίηση δοκιμαστικών φορτίσεων στα αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα της ανωδομής της γέφυρας, προκειμένου με τα αποτελέσματα να γίνει η βαθμονόμηση των υπολογιστικών προσομοιωμάτων, προσεγγίζοντας με ικανοποιητική αξιοπιστία την πραγματική κατασκευή. 
  • Επιπλέον, ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο Α. Σπυρόπουλος, μέσω της αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε., την εκπόνηση συγκριτικών αναλύσεων για τα τρία αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα ανωδομής της γέφυρας Λαμπράκη, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα φορτία του Τραμ επέφεραν ή όχι αύξηση της καταπόνησης στα εξεταζόμενα ανοίγματα σε σύγκριση με τα οδικά κανονιστικά φορτία της εποχής που κατασκευάσθηκε η γέφυρα. 

Σύμφωνα με την «Αττικό Μετρό», τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις εν λόγω διερευνήσεις και αναλύσεις είναι:

  • Επιβεβαιώνεται ότι η διέλευση του Τραμ δεν επιφέρει αύξηση των εντατικών μεγεθών της γέφυρας και για τα τρία αντιπροσωπευτικά ανοίγματα της γέφυρας. Δηλαδή, συγκριτικά με την αρχική μελέτη κατασκευής της γέφυρας, η διέλευση του Τραμ δεν δημιουργεί πρόσθετη καταπόνηση του φορέα και δεν επιβαρύνει την υφιστάμενη γέφυρα.
  • Τα αναπτυσσόμενα βέλη κάμψης που μετρήθηκαν με τις δοκιμαστικές φορτίσεις που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο είναι μικρότερα των αντίστοιχων που προκύπτουν από τις αναλύσεις.
  • Όσον αφορά τη συγκριτική εξέταση με τα πρόσθετα φορτία Τραμ κατά τον αντισεισμικό έλεγχο του φορέα της γέφυρας, από την ανάλυση προέκυψε ότι οι ταλαντούμενες μάζες, με την προσθήκη του φορτίου του συρμού του Τραμ, είναι μικρότερες, σε σχέση με το σύνολο των κινητών της αρχικής μελέτης. 

Με βάση όλα αυτά, η «Αττικό Μετρό» θεωρεί πως η αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω της λειτουργίας του Τραμ, δεν κρίνεται απαραίτητη και δηλώνει πως όλα τα σχετικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η ορθότητά τους.

Σε κάθε περίπτωση, η «Αττικό Μετρό» επισημαίνει ότι, ως φορέας υλοποίησης Έργων Κοινής Ωφέλειας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την περιφέρεια Αττικής, προετοιμάζει τα τεύχη για τη δημοπράτηση ενός ανεξάρτητου έργου για την αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας Λαμπράκη και της σεισμικής συμπεριφοράς της, με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς.

Σκοπός του έργου είναι η σε βάθος χρόνου διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου του Τραμ, μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής της γέφυρας Λαμπράκη, έργο που δεν θα επηρεάσει την έναρξη της λειτουργίας του Τραμ.

ΠΗΓΗ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου