Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

ΟΣΜΕ: Αυθαίρετη εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας, σε συναντήσεις με φορείς

Όπως είναι γνωστό, η Ομοσπονδία, ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, εκπροσωπείται όπως ορίζεται στο Καταστατικό της και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρό της και όταν αυτός κωλύεται, από τους Αντιπροέδρους ή το Γενικό Γραμματέα.

Ασφαλώς πέραν της εκπροσώπησής της στις δικαστικές και διοικητικές αρχές...0 comments:

Δημοσίευση σχολίου