Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Τα πλοία γίνονται... “αεροπλάνα” με εντολή της ΕΕ

Στην ψηφιοποίηση της καταγραφής των επιβατών πλοίων, ώστε να διασφαλιστεί ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης θα έχουν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους επιβαίνοντες, προχωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, για να διευκολυνθεί η συνδρομή προς τα θύματα και τους συγγενείς τους, θα καταγράφεται στα δεδομένα και η ιθαγένεια του επιβάτη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Περαιτέρω πρόοδος στο ζήτημα αυτό σημειώθηκε, όταν το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών κατέληξε στη θέση του περί επικαιροποιημένων απαιτήσεων για την καταγραφή επιβατών και μελών του πληρώματος που επιβαίνουν σε ευρωπαϊκά επιβατηγά πλοία η οποία περιέχει αυτές τις νέες διατάξεις.

Η άμεση πρόσβαση σε δεδομένα επιβατών μπορεί να είναι κρίσιμη, για παράδειγμα, για τη συνδρομή στη διαδικασία έρευνας και διάσωσης. Μπορεί επίσης να αποτρέψει αναίτια αγωνία εκ μέρους συγγενών και φίλων. 

“Οι νέοι αυτοί κανόνες βελτιώνουν την ασφάλεια, που προφανώς είναι βασικό στοιχείο της συνολικής ναυτιλιακής νομοθεσίας μας” δήλωσε ο Joe Mizzi, υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Μάλτας. 

“Αλλά επιπλέον ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ψηφιοποίηση του κλάδου μεταφοράς επιβατών, πράγμα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, ιδίως μέσω μείωσης των διοικητικών βαρών”.

Υπό τους ισχύοντες κανόνες, οι πληροφορίες καταγραφής των επιβατών αποθηκεύονται από τη ναυτιλιακή εταιρεία, ενώ το κέντρο έρευνας και διάσωσης επικοινωνεί με τη γραμματεία της εταιρείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Το σύστημα στηρίζεται στη διαθεσιμότητα του προσώπου επαφής και μπορεί να χαθούν πολύτιμα λεπτά πριν ξεκινήσει η επιχείρηση διάσωσης. Υπό τις νέες απαιτήσεις, τα δεδομένα δεν θα τα τηρεί πλέον η ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά θα καθίστανται αμέσως διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δύο μέσα διαβίβασης, δηλαδή οι Εθνικές Ενιαίες Θυρίδες και το Σύστημα Αυτόματης Αναγνώρισης, είχαν περιληφθεί στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και διατηρήθηκαν από το Συμβούλιο. 

Οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες επίσης περιλαμβάνουν την ιθαγένεια στα δεδομένα που πρέπει να καταγράφονται, εκτός από το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο και -εφόσον ο επιβάτης το επιθυμεί την ανάγκη παροχής ειδικής βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα, οι καταγεγραμμένες πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πάντοτε την ιθαγένεια, πράγμα που καθιστά πιο δύσκολη τη στήριξη των θυμάτων και των συγγενών τους. Σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο του Συμβουλίου επεκτείνει από ένα σε τρία έτη την περίοδο “μεταφοράς” για την ενσωμάτωση των νέων κανόνων στην εθνική νομοθεσία.

Για να αποφεύγονται περιττά διοικητικά βάρη, το Συμβούλιο παρέχει την επιλογή στα κράτη - μέλη που δεν έχουν θαλάσσιους λιμένες, ούτε πλοία που φέρουν τη σημαία τους, να μη μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. 

Πάντως, η “γενική προσέγγιση” που εγκρίθηκε είναι η θέση του Συμβουλίου στο πλαίσιο των συνομιλιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Το Κοινοβούλιο δεν έχει καθορίσει ακόμη τη θέση του σχετικά με την πρόταση. Και τα δύο θεσμικά όργανα πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με το κείμενο προτού τεθεί σε ισχύ. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου