Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

Αυξημένες δαπάνες σε σχέση με τον προϋπολογισμό εμφάνισε, το 2016, το υπ. Υποδομών - Μεταφορών

Τις επιδόσεις των υπουργείων, σε ότι αφορά το κομμάτι των δαπανών για το 2016, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, για το 12μηνο του 2016, από τα υπουργεία παρουσιάζονται αυξημένες κατά 112 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου (49.591 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι υπερβάσεις άνω του 10% του στόχου εκτέλεσης δαπανών, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβολής των απλήρωτων υποχρεώσεων εστιάζονται στις υπερβάσεις δαπανών 3 υπουργείων.

Στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η αύξηση των δαπανών, σε σχέση με το στόχο κατά 829,6 εκατ. ευρώ ή 31,3%, οφείλεται κυρίως στην ανακατανομή και απορρόφηση περισσοτέρων κονδυλίων του Π.Δ.Ε. απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, κατ’ εφαρμογή των οδηγιών της αριθμ. 22501/29-2-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου