Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Αίτημα για αύξηση του ορίου ηλικίας των ήδη κυκλοφορούντων ταξί

Είναι γνωστό, ότι υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης των ΔΧΕ αυτοκινήτων (ταξί) που έχουν συμπληρώσει 15 ετία (μέχρι 1950 cc) και 18 ετία (άνω των 1950 cc) σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 20ετία σε λοιπές έδρες και 24ετία σε έδρες κάτω των 3000 κατοίκων.  

Λόγω της δεινής οικονομικής θέσης του κλάδου των επαγγελματιών (ιδιοκτητών και οδηγών) ταξί, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης (περιορισμός κίνησης κεφαλαίων, μείωση μέχρις εξαφάνισης μεταφορικού έργου, οφειλές στον ΟΑΕΕ κτλ), αλλά και της υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης του ΟΑΕΕ για πλήρη εξόφληση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη από κάθε είδους οφειλές, προκειμένου να εκδοθεί άδεια για νέο ΔΧΕ αυτοκίνητο (ταξί), το αίτημα για νέο αυξημένο όριο ηλικίας των ταξί που βρίσκονται σε κυκλοφορία είναι εύλογο και απολύτως δίκαιο, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι έχουν ελεγχθεί από ΚΤΕΟ και είναι ασφαλή για το επιβατικό κοινό. 

Είναι προφανές, ότι, σε αντίθετη περίπτωση, η επιβίωση των επαγγελματιών (ιδιοκτητών και οδηγών) ταξί και των οικογενειών τους θα τεθεί σε κίνδυνο. 

Ο βουλευτής Αρκαδίας Γιώργος Η. Παπαηλιού υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Ο Υπουργός Χρήστος Σπίρτζης απάντησε, ότι το αίτημα εξετάζεται θετικά, προκειμένου να υπάρξει νέο αυξημένο όριο ηλικίας των ήδη κυκλοφορούντων ταξί. 0 comments:

Δημοσίευση σχολίου