Τρίτη 19 Μαΐου 2015

ΟΓΑ: Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα τέκνων 2015

Η έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2015, έπεται και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, που αφορά τη χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων για το τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΓΑ το έντυπο Α21 πρέπει να υποβάλλεται μόνο αφού πρώτα έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, από τους ενδιαφερόμενους. 

Στο συγκεκριμένο έντυπο πρέπει να δηλωθεί με ακρίβεια η οικογενειακή κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου επιδόματος, δηλαδή αν είναι έγγαμος /η, διαζευγμένος /η, σε διάσταση, άγαμος /η, ή επίτροπος. 

Επίσης πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης που αφορούν τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τις υπηρεσίες του ΟΓΑ , έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Δίνεται το δικαίωμα τροποποίησης της αρχικής αίτησης στην περίπτωση που υπάρξει πραγματική μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει η απόκτηση τέκνου ή η έναρξη ή λήξη σπουδών τέκνου κλπ. 

Σε κάθε περίπτωση τα έντυπα Α21, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους, υποβάλλονται στο www.gsis.gr. 

Η διοίκηση του ΟΓΑ, προχωράει και στην ερμηνεία του όρου «εξαρτώμενα τέκνα» τα οποία θεωρούνται ότι είναι τα εξής: 
α) Άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΚΕΤΕΚ). 

β) Τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε Κολέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. 

Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους (ανεξάρτητα εάν συνεχίζουν να φοιτούν). 

Διευκρινίζεται ότι στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, κ.λπ), καθώς και τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. 

γ) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), υπάρχει η ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων» από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησης του Α21, αλλά και για το εάν χρειάζεται να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει και ο «Οδηγός Οικογενειακών Επιδομάτων», που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων και την υποβολή του εντύπου Α21. 

Σημειώνεται ότι τα οικογενειακά επιδόματα είναι το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών, που πέρσι χορηγήθηκαν σε περισσότερους από 700.000 δικαιούχους. 

Το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων τέκνων και το οικογενειακό εισόδημα. 

Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ τον χρόνο και χορηγείται σε τρεις δόσεις

ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER