Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

«Φύλλο και φτερό» θα κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο ΙΚΑ,ΟΑΕΔ, ΕΛΓΑ, Νοσοκομεία, Δήμους, το Μετρό Θεσ/κης και την ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

«Φύλλο και φτερό» θα κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο τομείς υψηλού ενδιαφέροντος στους οποίους θα πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους.

Το εξάμηνο που έρχεται οι Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πραγματοποιήσουν ελέγχους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε ΔΟΥ Αττικής, στον ΟΑΕΔ, στον ΕΛΓΑ, στο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και στους Δήμους της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η τετραμελής ελεγκτική ομάδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα επισκεφθεί τους φορείς θα διενεργήσει :

Χρηματοοικονομικό έλεγχο και έλεγχο επί των εσόδων από εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, συμμόρφωσης επί των διαδικασιών καταβολής αποζημιώσεων σε αγρότες από τον ΕΛΓΑ, των εξόδων (χορήγηση επιδομάτων - προγράμματα κατάρτισης) στον ΟΑΕΔ,

Συγκριτικό χρηματοοικονομικό έλεγχο επί κατηγοριών εξόδων (εκτέλεση συμβάσεων μελετών - καυσίμων)σε ΟΤΑ Α' βαθμού και - Χρηματοοικονομικό έλεγχο επί των εσόδων ενός νοσοκομείου στην συμπρωτεύουσα και οικείου Κέντρου Υγείας.

Η ελεγκτική ομάδα θα ελέγξει σε όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, τις συμβάσεις προμηθειών και έργων, αποδοχές, επιδόματα, υπερωρίες, όπως και άλλες παροχές προς το προσωπικό και προς εξωτερικούς συνεργάτες.

Το μεθεπόμενο εξάμηνο σειρά θα ελεγχθούν η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ A.E.), το υπουργείο Παιδείας, ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και η εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. (Σταθερές Συγκοινωνίες).


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου