Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε παλαιούς ασφαλισμένους

Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης πλήρους ή μειωμένης από ίδιο δικαίωμα σε ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, αναφέρει σε εγκύκλιό του το ΙΚΑ.

Το «σήμα» για τη διεκδίκηση διπλών συντάξεων από εργαζομένους, συνταξιούχους όλων των Ταμείων, πλην του ΟΓΑ, δίνουν εγκύκλιοι που εξέδωσαν το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ (για παλαιούς συνταξιούχους του πρώην ΕΤΕΑΜ για τους οποίους δεν ίσχυε η αναστολή της καταβολής της σύνταξης εφόσον είχαν αναλάβει εργασία).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεύτερη πλήρη κύρια σύνταξη δικαιούνται οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας από άλλον φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 6.000 ημέρες ασφάλισης (20 έτη).
Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη ως ανάπηροι και θύματα πολέμου, καθώς και οι μητέρες που λαμβάνουν ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που το έτος 2011 συμπλήρωσε 10.500 ημέρες μεικτής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δικαιούται δεύτερη πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας του και 10.800 ημέρες ασφάλισης.
Ακόμη, ασφαλισμένη που το έτος 2011 συμπλήρωσε 6.000 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 4.800 στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών (Κ.Β.Α.Ε), δικαιούται δεύτερη πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας της, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει πραγματοποιήσει και τις απαιτούμενες 1.000 ημέρες ασφάλισης στον Κ.Β.Α.Ε. εντός 13 ετών πριν από τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας.

Δεύτερη σύνταξη λόγω γήρατος με ποσό μειωμένο κατά 50%, δικαιούνται άνδρες ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4.800 ημέρες μεικτής ασφάλισης (16 χρόνια) και το 65ο έτος της ηλικίας τους και γυναίκες ασφαλισμένες που έχουν συμπληρώσει τον ίδιο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας των 60 ετών. Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι από 1/1/2011 το όριο ηλικίας των 60 ετών, που ίσχυε το 2010 για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος, μειωμένης κατά 50%, αυξάνεται κατά ένα έτος και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη η οποία συμπλήρωσε το 2011 το 60ό έτος της ηλικίας της και 4.800 ημέρες ασφάλισης μπορεί να πάρει δεύτερη σύνταξη μειωμένη κατά 50% μόλις συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας της.

Για τους ασφαλισμένους που έχουν ασφαλιστεί στον Κ.Β.Α.Ε. για 4.800 ημέρες δεν προβλέπεται χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε μικρότερο όριο ηλικίας (με μειωμένο κατά 50% ποσό).

Τα ελάχιστα όρια των 6.000 ή 4.800 ημερών ασφάλισης ισχύουν και για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης επικουρικής σύνταξης από το πρώην ΕΤΕΑΜ (επικουρικό του ΙΚΑ που έχει ενταχθεί στο ΕΤΕΑ).

Παρέχεται τέλος, η δυνατότητα συμπλήρωσης του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη μιας επικουρικής και για συνταξιούχους που δεν είχαν 4.500 ημέρες πριν από την αύξηση των ορίων και των απαιτούμενων ετών ασφάλισης. Για παράδειγμα, συνταξιούχος του ΙΚΑ που συνταξιοδοτήθηκε από 1/1/2009, χωρίς επικουρική επειδή δεν είχε 4.200 ημέρες εργασίας, απασχολούμενος έως το τέλος του 2009, μπορεί να συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες που απαιτούνταν την 1/1/2010 για να λάβει επικουρική σύνταξη.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER