Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

«Καμπανάκι» για την ετήσια επιδότηση των 200 εκατ. ευρώ των ΚΤΕΛ

“Μπλόκο” υπηρεσιακών παραγόντων του υπ. Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ΚΤΕΛ. Τα 200 εκατ. ευρώ που θεσπίζονται ως ετήσια κρατική επιδότηση των υπεραστικών λεωφορείων θεωρήθηκαν “υπερβολικά” από στελέχη του οικονομικού επιτελείου, με αποτέλεσμα να “ξεψαχνίζεται” το σχετικό σχέδιο νόμου, που βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο “Δημόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών”, το οποίο αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση, υπάρχει πρόβλεψη για την εκταμίευση 140 εκατ. για τις άγονες γραμμές και 60 εκατ. ως επιδότηση για τα εκπτωτικά εισιτήρια μαθητών, αναπήρων, κτλ.

Τα εν λόγω ποσά προέκυψαν, έπειτα από σχετική μελέτη, στην οποία καταγράφονται περί τις800-900 άγονες γραμμές (κάθε νομός έχει, κατά μέσο όρο, περί τις 15 άγονες γραμμές). Ωστόσο, τα 200 εκατ. θεωρήθηκαν “μεγάλο ποσό”, πόσω μάλλον όταν το αντίστοιχο για τις άγονες γραμμές των τραίνων φτάνει τα 50 εκατ. Από την άλλη πλευρά, τα ΚΤΕΛ κατηγορούν τα συναρμόδεια υπουργεία ότι δεν έχουν λάβει... ούτε ευρώ για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια από το 2007!

Τo νομοσχέδιο “Δημόσιες Υπεραστικές Οδικές Μεταφορές Επιβατών” πρωτοπαρουσιάστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Σε αυτό προβλέπεται διαχωρισμός των γραμμών των ΚΤΕΛ σε κερδοφόρες και άγονες, αλλά και η κατάτμησή τους σε τρεις κατηγορίες, κυρίως με γεωγραφικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, κάποιες γραμμές θα είναι επιδοτούμενες, άλλες θα συνοδεύονται με αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και άλλες θα είναι πλήρως απελευθερωμένες (συνδέσεις μεταξύ αστικών κέντρων και συνδέσεις αστικών κέντρων με συγκοινωνιακούς κόμβους).

Ειδικότερα, με το νέο σύστημα προβλέπεται η δημιουργία τριών κατηγοριών γραμμών:

-οι γραμμές αποκλειστικού έργου, δηλαδή εκείνες στις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου στις συγκεκριμένες γραμμές, χωρίς ανταγωνισμό.

-οι άγονες γραμμές, δηλαδή εκείνες για τις οποίες ο ανάδοχος εξασφαλίζει αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα, λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος και επιδότηση (αποζημίωση).

-οι γραμμές ελεύθερης επιλογής.

Στην πρώτη κατηγορία, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, κατ’ αποκλειστικότητα, να εκτελεί το έργο, χωρίς ανταγωνισμό, σε όλες τις υπεραστικές γραμμές που αποτελούν ένα ενιαίο γεωγραφικό δίκτυο γραμμών, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με το κριτήριο επιλογής να είναι η υψηλότερη προσφορά.

Στη δεύτερη κατηγορία, σε αυτές δηλαδή που το οικονομικό ενδιαφέρον είναι μειωμένο, προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα και επιδότησης, κατά το πρότυπο των άγονων αεροπορικών δρομολογίων. Οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν τις γραμμές αυτές κατόπιν διαγωνισμού. Στην συγκεκριμένη κατηγορία εμπίπτουν πολλές νησιωτικές περιοχές.

Στις δύο πρώτες κατηγορίες οι ανάδοχοι θα αναλαμβάνουν το έργο με συμβάσεις διάρκειας που εκτιμώνται έως 10 έτη και με δυνατότητα παράτασης.

Στην τρίτη κατηγορία, οι γραμμές ελεύθερης επιλογής, δηλαδή αυτές που έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, θα μπορεί να τις εκτελεί κάθε ενδιαφερόμενος, αρκεί να μην δημιουργείται ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Δημιουργείται η Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών

Η υπαγωγή των γραμμών στις νέες κατηγορίες θα γίνει μετά από αποτίμηση των οικονομικών και συγκοινωνιακών στοιχείων από την Εθνική Αρχή Χερσαίων Επιβατικών Μεταφορών, η οποία θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των περιφερειών, θα καθορίζει τις γραμμές του δικτύου των δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών.

-θα αποφασίζει για τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και επιδότησης.

-θα ορίζει τους γενικούς κανόνες διενέργειας των διαγωνισμών.

-θα θέτει τους γενικούς όρους των συμβάσεων με τους αναδόχους και θα παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.

-θα καθορίζει το ανώτατο όριο χρέωσης των επιβατών και το ύψος της εκάστοτε επιδότησης από το Δημόσιο.

-θα χορηγεί τις άδειες των γραμμών «ελεύθερης επιλογής» και θα καθορίζει τους όρους λειτουργία τους.

-θα καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τις απευθείας αναθέσεις υπεραστικών μεταφορών επιβατών, καθώς και τους βασικούς όρους των σχετικών συμβάσεων. Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περί τα 62 ΚΤΕΛ, με μέση ηλικία στόλου τα 8-10 έτη.0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER