Τρίτη 16 Ιουλίου 2013

Έρχεται το ηλεκτρονικό παράβολο - Πώς το ζητάμε, πού το πληρώνουμε

Με στόχο να αντικατασταθεί πλήρως η έντυπη μορφή των παραβόλων του Δημοσίου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε λειτουργία το ηλεκτρονικό παράβολο. Η χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη γραφειοκρατία, να αποσυμφορήσει σε μεγάλο βαθμό τις εφορίες και να συμβάλει γενικότερα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι λεπτομέρειες για τη χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου περιλαμβάνονται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρονται:

- Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet.

- Εφόσον χορηγηθεί το e-Παράβολο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ.

- Παρέχεται η δυνατότητα, στον πιστοποιημένο χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ να ανατρέχει στα παράβολα που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό του, να τα εκτυπώνει εκ νέου και να ζητεί την επιστροφή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού του.

- Η εντολή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλου, από την αρμόδια υπηρεσία-λήπτη, η οποία αφού αναζητήσει τον μοναδικό κωδικό του e-Παραβόλου, ελέγχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και στη συνέχεια επιβεβαιώνει την επιστροφή του συνολικού ποσού ή την επιστροφή μέρους του ποσού που έχει καταβληθεί.


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER