Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Αλλαγές στην χορήγηση και ανανέωση άδειας οδήγησης ΠΕΙ

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για αλλαγές στο νομικό καθεστώς χορήγησης και ανανέωσης αδειών χορήγησης ΠΕΙ (31/5/2013) 

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 4155/β/29.05.2013 δημοσιεύθηκε ο ν.4155 “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” και ότι με τα άρθρα 49-54 επέρχονται αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς που αφορά στη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης και χορήγησης ΠΕΙ. 

Μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων, με το άρθρο 52 του νόμου εξορθολογίζονται τα ποσά των παραβόλων που αφορούν στη χορήγηση και στην ανανέωση άδειας οδήγησης, με κατάργηση του άρθρου 13 του π.δ. 51/2012, και συγκεκριμένα:

Οι πρωτοβάθμιοι γιατροί θα αμείβονται πλέον άμεσα από τον ενδιαφερόμενο, ενώ φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής θα κατατίθεται στην οικεία υπηρεσία.
Καθορίζεται ποσό 50 € για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης μιας από τις κατηγορίες ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, καθώς και για την επέκταση από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1, όπως και για την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας.
Τροποποιείται το ποσό των 70 € για χορήγηση ΠΕΙ στο ποσό των 20 € για κάθε θεωρητική και κάθε πρακτική εξέταση αντίστοιχα.
Σε κάθε απώλεια ή κλοπή εντύπου άδειας οδήγησης, το ποσό παραμένει σταθερό στα 30 €.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

TWITTER